4 December 2017

Teken de petitie van The Rights Forum

Beste lezer,

De Nederlandse ambassade in Tel Aviv is een samenwerkingsproject aangegaan met het Israëlische supermarktconcern Shufersal. Dat bedrijf is actief in de illegale Israëlische kolonies (‘nederzettingen’) in bezet Palestijns gebied. Shufersal is op die manier betrokken bij schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

Bedrijven niet belonen voor slecht gedrag
Met zo’n bedrijf behoor je niet samen te werken. Dat is niet alleen onze mening, maar de essentie van het recht. Volgens onze regering is samenwerking met bedrijven als Shufersal echter best mogelijk, zolang die maar niet plaatsvindt in de illegale Israëlische kolonies. Met dat beleid worden die bedrijven beloond voor hun slechte gedrag. Samenwerking versterkt hun economische positie – dus ook die in de kolonies – en poetst hun imago op. Intussen duren de rechtenschendingen waarbij zij betrokken zijn ongehinderd voort.

456

 

Na 50 jaar bezetting geen ‘business as usual‘ meer
Na vijftig jaar Israëlische bezetting en kolonisering van de Palestijnse gebieden kan er van ‘business as usual’ geen sprake meer zijn. Vindt u ook dat aan dit onrecht een einde moet komen? Kom dan nu in actie, en roep de Nederlandse overheid op geen zaken te doen met dit soort bedrijven.

 

Teken de petitie
BDS Nederland op Twitter