18 May 2021

Terugblik op de demonstratie van 16 mei op de Dam

Solidariteit met de Palestijnen, en Nakba herdenking

Zo’n 3000 deelnemers woonden onze Nakba-herdenking en solidariteitsdemo bij op de Dam. Toen de Dam “vol” was gezien de corona-regels werden veel potentiële deelnemers aan de demonstratie door de politie tegengehouden. De meeste deelnemers hielden zich goed aan de 1,5 meter en mondkapjes instructie. Ook werd de oproep van de organisatie om geen andere vlaggen dan de Palestijnse te gebruiken grosso modo opgevolgd, maar toch verschenen er vlaggen van andere groeperingen, erop duidend dat zij solidair zijn met de Palestijnen. Een groepje deelnemers met Islamitische-staat-achtige oproepen werd dringend gevraagd hun demonstratiebordjes weg te leggen of weg te gaan, maar dat weigerden ze en volgens de politie vielen hun uitingen onder de vrijheid van meningsuiting.

De meeste deelnemers waren jong, uit uiteenlopende bevolkingsgroepen en gezindten, seculier en religieus. en m.n. veel Palestijnen uit o.a. Syrië.  De sfeer was geladen, deelnemers kwamen om hun verontwaardiging te uiten tegen de Israelische bombardementen op Gaza, Israels etnische zuivering van Oost Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever, en de door Israelische politie gesteunde pogroms van kolonisten op Arabische wijken in talrijke steden in Israël. Verschillende Palestijnse deelnemers kwamen zwaar aangeslagen naar de demonstratie, begrijpelijk als je familie en vrienden in het epicentrum van het geweld zitten. Een Palestijnse vrouw uit Gazastad vertelde met betraand gezicht dat het hele gezin van haar buren in Gazastad was omgekomen in het bombardement van de afgelopen nacht. Een Palestijnse journaliste die wij hadden gecontacteerd als moderator van de demo had uit vrees voor Israelische repercussies voor haar familie moeten afzeggen. Een van de Palestijnse sprekers stond mentaal op instorten. Dit gaf aan de demo een zware emotionele lading mee.

Tijdens de toespraken werden frequent leuzen gescandeerd, m.n. “Free, free Palestine!” , en “boycot, boycot, Israel” hetgeen een onrustige sfeer creëerde, maar actieve participatie aan de demo liet zien. De demonstratie werd besloten met een mars naar het Amstel Station.

Tijdens de demo gesignaleerde slogans waren vaak strijdbaar: Naast “Free, Free, Palestine”, “From the river to the sea, Palestine will be free”, “Boycot, boycot, Israel”, werden er in de achterhoede, onder grote aandacht van de media, ook Arabische slogans geroepen. Voor de tijdens de demo geroepen slogans zijn de deelnemers zelf verantwoordelijk. Uiteraard proberen we het overzicht daarop te houden.

Voor foto’s van de demo en teksten van toespraken zie o.a. BDS NL facebook.

Er was veel aandacht voor de verschillende demo’s in het land, ook die op de Dam (NOS, Parool, NU.nl, RTL, etc). Verschillende media hebben hun best gedaan objectief te rapporteren, al valt op dat de Islamitische-staat-achtige bordjes en vlaggen prominent worden geëtaleerd als waren zij representatief voor onze demo.

Uiteraard kwam er ook weer discussie los op sociale media, met de gebruikelijke insinuaties van antisemitisme.  Wij nemen kennis van deze kritiek, maar leggen deze grotendeels naast ons neer. Veel kritiek beschouwen wij als afleidingsmanoeuvre voor het grote geweld van Israël jegens de Palestijnen. Wij zullen daar niet in meegaan, onze focus zal blijven op berichtgeving over de crisis en protest daartegen.

 

Organisatie: docP-BDS Nederland, Internationale Socialisten, Ontmoet Palestina, Pro-Palestina Damgroep, DIDF (Federatie van Democratische Arbeidersverenigingen), Het Palestijnse Huis, met steun van vele andere organisaties, zie BDS NL facebook

BDS Nederland op Twitter