29 December 2020

Top 20 effecten van ons gezamenlijke werk voor gerechtigheid in 2020

Bericht van het Palestijnse BDS National Committee. Je kunt doneren aan het BDS National Committee middels de rode donatieknoppen in dit artikel!

Jullie steun heeft onze collectieve prestaties mogelijk gemaakt, inclusief de eerste stappen in de richting van sancties, maar we hebben een veel sterkere zet van de grassroots en het maatschappelijk middenveld nodig om dat te bereiken.

Ondanks de enorme investering van financiële, politieke, diplomatieke, propaganda- en inlichtingenmiddelen in de oorlog tegen de BDS-beweging, hebben de Israëli’s gefaald, zoals sommige van hun eigen lobbygroepen hebben toegeven, dankzij jullie wereldwijde steun.

Jarenlang hebben activisten zich afgevraagd: wanneer zullen onze succesvolle “B” en “D” -inspanningen beginnen te resulteren in een aantal “S”? Wanneer zullen onze grassroots boycot- en desinvesteringscampagnes beleidsmakers gaan beïnvloeden om te overwegen sancties op te leggen aan apartheid Israël, vergelijkbaar met die welke in het verleden aan apartheid Zuid-Afrika werden opgelegd?

Hieronder delen we 20 van de belangrijkste indicatoren van impact die we met uw steun gezamenlijk bereikt hebben in 2020. We zijn misschien begonnen met de vroege stadia van deze overgang naar ‘S’, maar we hebben nog steeds een veel sterkere zet nodig van de grassroots en de civiele samenleving om daar te komen.

1. Wereldwijde steun voor #UNInvestigateApartheid: De Palestijnse oproep aan de VN om de Israëlische apartheid te onderzoeken en sancties op te leggen om er een einde aan te maken, zoals gedaan tegen apartheid Zuid-Afrika, kreeg massale steun van de internationale civiele samenleving. Tot de ondertekenaars behoren 452 maatschappelijke organisaties wereldwijd; uit het Zuiden, tien ex-presidenten uit Latijns-Amerika en Afrika, 720 parlementsleden, diplomaten en culturele figuren en VN-diplomaat Lakhdar Brahimi.

2. Toenemende oproepen tot sancties: Politieke leiders en prominente figuren van over de hele wereld riepen op tot sancties tegen Israël om de formele en de facto annexatie van Palestijns land te stoppen. Onder hen waren de Wereldraad van Kerken en, in het VK, parlementsleden, het Trades Union Congress en vooraanstaande kunstenaars.

3. Arabische leiders roepen op tot sancties: tientallen Arabische leiders – voormalige premiers, ministers en diplomaten; prominente figuren uit culturele en maatschappelijke organisaties – roepen op tot “een breed scala aan effectieve sancties” om de Israëlische apartheid en illegale annexatie tegen te gaan.

4. VN geeft nederzettingsdatabase vrij: De VN heeft een langverwachte lijst vrijgegeven van 112 bedrijven die medeplichtig zijn aan Israëls illegale nederzettingenbouw, een eerste concrete stap om Israëlische en internationale bedrijven ter verantwoording te roepen die Israëls ernstige schendingen van Palestijnse rechten mogelijk maken. De International Trade Union Confederation (ITUC), die 200 miljoen arbeiders in 163 landen vertegenwoordigt, riep bedrijven op de VN-lijst op “om een ​​einde te maken aan hun illegale aanwezigheid … op Palestijns land.” Toch zijn tal van medeplichtige bedrijven nog niet in de database opgenomen en moeten ze worden toegevoegd. Zo roepen meer dan 100 organisaties de VN op om HP aan de database toe te voegen vanwege haar medeplichtigheid aan de nederzettingen in Israël.

5. De Israëlische ‘lawfare’ lijdt nederlagen: De juridische oorlogsvoering van Israël (lawfare) tegen BDS heeft grote klappen gekregen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens berispte de Franse regering en oordeelde dat het bepleiten van boycots van Israëlische goederen onder de vrijheid van meningsuiting valt die wordt beschermd door het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Een Duitse rechtbank oordeelde dat de stad München BDS-groepen de openbare ruimte niet mag weigeren voor hun evenementen. In de VS is een onophoudelijke door Israël gesteunde poging om de American Studies Association (ASA) te censureren en te straffen vanwege haar steun aan een academische boycot van Israël, opnieuw mislukt voor de rechtbank.

6. Hooggerechtshof van het VK steunt lokale desinvestering: het Hooggerechtshof van het VK heeft in een baanbrekende uitspraak het recht van de pensioenfondsen van lokale autoriteiten hersteld om te desinvesteren in bedrijven die medeplichtig zijn aan Israëlische schendingen van de mensenrechten, waarbij onwettige overheidsbeperkingen worden bestraft.

7. Toenemende Amerikaanse progressieve steun voor Palestijnse rechten en BDS: vertegenwoordigers van het Amerikaanse Congres roepen op om militaire financiering voor Israël te conditioneren; 22% van de Joodse Amerikanen onder de 40 steunt een volledige boycot van Israël; Alexandria Ocasio-Cortez stopte met een evenement ter ere van Yitzhak Rabin, die de etnische zuivering en gewelddadige onderdrukking van het Palestijnse volk leidde; Congreslid Cori Bush, die BDS steunt, werd gekozen ondanks laster van de Israëlische lobby.

8. Grote financiële instellingen desinvesteren: meer vooraanstaande financiële instellingen stoten  bedrijven af die betrokken zijn bij Israëls misdaden tegen Palestijnen. Het Nederlandse pensioenfonds ABP stootte twee Israëlische banken af die nederzettingen financieren, en het Noorse Storebrand stootte vier bedrijven af die profiteren van de illegale bezetting van Israël.

9. Culturele boycot en anti-Pinkwashing overwinningen: de steun voor de culturele boycot van medeplichtige Israëlische culturele instellingen groeide. Meer dan 170 queer filmmakers beloven niet deel te nemen aan het door de Israëlische overheid gesponsorde LGBT-filmfestival TLVFest. Negentien deelnemers aan TLVFest 2020 trokken zich terug, waaronder acht Braziliaanse filmmakers. Docaviv – het Tel Aviv International Documentary Film Festival 2020, dat samenwerkt met de Israëlische ministeries, werd ook opgeschrikt door vier annuleringen van internationale filmmakers en gasten.

10. Israëlische Apartheidsweek geïntegreerd in antiracistische campagnes: meer dan 100 Europese groepen sloten zich aan bij een Palestijnse oproep om de jaarlijkse evenementen van de Israëlische Apartheidsweek (IAW) te coördineren met activiteiten ter gelegenheid van de Internationale Dag voor de uitbanning van rassendiscriminatie. IAW ging wereldwijd door, ondanks de COVID-19-pandemie, waarbij veel evenementen gedwongen werden online te gaan.

11. Overwinningen bij desinvestering van campussen: de Universiteit van Manchester (VK) heeft bijna £ 2 miljoen afgestoten van bedrijven die medeplichtig waren aan de Israëlische onderdrukking. In de VS stemden studenten van Columbia University, de University of Illinois Urbana-Champaign en de San Francisco State University er allemaal voor om te desinvesteren in Israëlische apartheid.

12. Overwinningen in de Puma-boycotcampagne: de grootste universiteit van Maleisië, Universiti Teknologi MARA (UiTM), heeft een sponsorovereenkomst met Puma beëindigd vanwege de steun van het bedrijf voor illegale Israëlische nederzettingen. De UK Championship League-voetbalclub Luton Town FC heeft Puma als leverancier laten vallen, net als de Britse voetbalclub Chester F.C. Op een openhartig moment vatte een Puma-advocaat de impact van de campagne op een boycotorganisator samen met de woorden: “Je maakt ons leven ellendig.”

13. Arabische artiesten/kunstenaars verzetten zich tegen normalisatie van de VAE: bijna 100 Arabische, waaronder Palestijnse, artiesten en 17 groepen en culturele organisaties hebben beloofd alle culturele activiteiten die door het regime van de VAE worden gesponsord over de normalisatie van Israël te boycotten. Onder de ondertekenaars bevinden zich toonaangevende namen in onder meer film, muziek, fotografie, podiumkunsten en beeldende kunst.

14. G4S verliest contracten: het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en een multinational in Jordanië – die anoniem wilde blijven – hebben besloten hun contract met G4S in 2020 niet te verlengen. G4S, ‘s werelds grootste beveiligingsbedrijf, heeft een uitgebreide geschiedenis van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen wereldwijd, inclusief betrokkenheid bij het beheer van de Israëlische Politieacademie in Jeruzalem, waar de Israëlische politie wordt opgeleid, met een lange staat van dienst van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden.

15. Verspreiding van Apartheidsvrije Zones: Ondanks de COVID-19-pandemie blijven Apartheidsvrije Zones (AFZ) zich verspreiden en gemeenschappen mobiliseren. In Italië groeide het aantal commerciële activiteiten, culturele en sportcentra en verenigingen die zich vrij van de Israëlische apartheid hebben verklaard tot meer dan 200. Meer dan 100 AFZ’s in heel Europa hekelden #CoronaRacism, waaronder dat van Israël. In Chili riep de studentenfederatie van de Austral University zichzelf uit tot Apartheid Free Zone, net als tien studentenverenigingen van de Complutense Universiteit van Madrid.

16. #RightToBoycott-overwinningen: ondanks geïntensiveerde pogingen van Israël en zijn extreemrechtse bondgenoten om de BDS-beweging te onderdrukken, scoorden mensenrechtenactivisten talloze #RightToBoycott-overwinningen. Een krachtige wereldwijde mobilisatie zette Israël onder druk om de algemeen coördinator van de BDS-beweging Mahmoud Nawajaa vrij te laten, na hem 19 dagen zonder aanklacht vastgehouden te hebben. De Schotse regering berispte de Britse regering door te stellen dat Schotse openbare instellingen, organisaties of individuen vrij zouden moeten zijn om te debatteren, BDS goed te keuren of te implementeren. In de VS is slechts een fractie van de wetsvoorstellen die zijn ingevoerd om de Palestijnse rechten te bepleiten, wet geworden dankzij druk van de basis.

17. Steun voor militair embargo groeit: 10.000 mensen riepen de EU op om het gebruik van drones van de Israëlische Elbit-systemen stop te zetten; Liverpool en Sevilla hebben grote wapenbeurzen, waaronder die van Elbit Systems, geannuleerd na lokaal verzet in beide steden; en Microsoft heeft afstand gedaan van het Israëlische bedrijf AnyVision voor gezichtsherkenning, dat Israël helpt zijn apartheidsregering over Palestijnen te handhaven.

18. CAF onder druk om de Settlement Railway te laten vallen: 70 Baskische groepen riepen CAF-corporatie op om zich terug te trekken uit het illegale Jerusalem Light Rail-project van Israël, dat haar koloniale en apartheidsbeleid mogelijk maakt, en acht Noorse vakbonden riepen op om CAF uit te sluiten van openbare aanbestedingen.

19. AXA-boycot gelanceerd: 10.000 mensen en 250 organisaties beloofden AXA te boycotten vanwege haar investeringen in Israëlische banken die de Israëlische bezetting en apartheid mogelijk maken.

20. Kunstenaars, wetenschappers en culturele organisaties verzetten zich tegen het zwijgen opleggen van Palestijnse rechtenadvocaten in Duitsland: 375 wetenschappers en kunstenaars verzetten zich tegen politieke lakmoesproeven in Duitsland die erop gericht zijn pleitbezorgers voor Palestijnse rechten onder internationaal recht het zwijgen op te leggen. Ook hadden 32 vooraanstaande Duitse culturele organisaties kritiek op de anti-BDS-resolutie van 2019 van het Duitse parlement en zeiden: “in plaats van antisemitisme te beteugelen, heeft de resolutie de open uitwisseling van ideeën … en de vrijheid van meningsuiting in de kunst onderdrukt”, die beide constitutioneel beschermd zijn.

Met jullie voortdurende steun kunnen we waarmaken dat meer van de “S” een feit wordt!

BDS Nederland op Twitter