3 September 2013

TU Delft doet toezegging: Binnenkort gesprek over samenwerking G4S

MORELE MEDEPLICHTIGHEID TU DELFT AAN BEZETTINGSPOLITIEK ISRAEL AAN DE KAAK GESTELD

Op 2 september organiseerde het Diensten- en Onderzoekcentrum Palestina (DocP) bij de opening van het collegejaar een tweede actie aan de Technische Universiteit Delft. Aanleiding hiervoor is de TU-samenwerking met beveiligingsbedrijf G4S. G4S beveiligt het universiteitsterrein, terwijl het in door Israel bezet Palestijns gebied verantwoordelijk is voor de beveiliging van gevangenissen, checkpoints, nederzettingen en de Apartheidsmuur*. Tegen G4S loopt dan ook een wereldwijde boycotcampagne  vanwege haar medeplichtigheid aan de bezettings- en apartheidspolitiek van Israel. Woordvoerder Benji de Levie: “Gezien G4S’ betrokkenheid bij Israels illegale activiteiten ten aanzien van Palestijnen past het deze overheidsinstelling niet met dit bedrijf samen te werken. Een universiteit moet bovendien een voorbeeld geven. We voerden daarom in april al actie op de TU en schreven brieven naar het College van Bestuur en de Ondernemingsraad met het verzoek om een gesprek over de samenwerking met G4S. Helaas ontvingen wij geen enkele reactie. Tot gisteren: CvB lid drs Anka Mulder bood haar excuses aan voor het uitblijven van een reactie, en liet weten ons op korte termijn uit te nodigen voor een gesprek. Wij wachten met spanning af.” 

De actie vond plaats voorafgaand aan de opening van het collegejaar met het toepasselijke thema: “It takes a global mind, to change the world”. Een thema dat extra uitnodigde tot de actie. Tijdens de actie is uitgebreid met medewerkers en studenten van de TU Delft gesproken, waarvan een groot deel ontvankelijk was voor het verhaal van de actievoerders. De actie tegen G4S op het universiteitsterrein is de tweede van een reeks. Op de planning staat onder meer een debat en meer flyeracties. Benji de Levie: “Omdat het contract met G4S eind van het jaar afloopt en er een nieuwe aanbestedingsprocedure zal plaatsvinden dan wel al loopt, is het juist nu van belang om actie te voeren en debat te hebben (in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Steeds meer bedrijven en instellingen heroverwegen de samenwerking met G4S.  Het afgelopen jaar hebben onder meer Jantje Beton en de Voedselbank Utrecht de samenwerking met G4S stopgezet. De universiteit van Oslo en de gemeente Kopenhagen hebben de samenwerking met G4S stopgezet na een intensieve BDS-campagne. We hopen de TU Delft te kunnen overtuigen hetzelfde te doen.” Volgens Hoogleraar Internationaal Humanitair Recht Liesbeth Zegveld kan druk TU op G4S Israël veranderen. Zie hier het hele interview.

G4S maakt zich schuldig aan het bijdragen aan Israelische bezetting, kolonisatie en apartheid in Palestina. Het levert apparaten voor controle en bewaking aan gevangenissen in Israel waar Palestijnse politieke gevangenen vastzitten. Velen van hen zitten daar zonder aanklacht en zonder vorm van proces vast. Vele anderen hebben een oneerlijk proces gehad. Onder deze gevangenen bevinden zich ook studenten en docenten.  Deze gevangenen staan regelmatig bloot aan mishandeling en marteling, en hun familieleden worden ernstig belemmerd in hun recht hen te bezoeken.

Daarnaast levert G4S bewakingsapparatuur voor de instandhouding van Israels controleposten en de illegale apartheidsmuur op de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever. Deze structuren beperken de bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolking, tasten de integriteit van hun grondgebied ernstig aan en brengen allerlei vernederende vormen van behandeling door de Israelische bezettingsmacht met zich mee. Palestijnse studenten worden door de vele checkpoints ernstig belemmerd bij het volgen van colleges en het afleggen van examens aan hun universiteit. Tot slot levert G4S haar beveiligingsdiensten aan bedrijven in de nederzettingen, die Israel in strijd met het internationaal recht op de bezette Westoever heeft gebouwd op grond dat van de Palestijnse bevolking is afgenomen.

Een dergelijk bedrijf, dat verdient aan Israels illegale bezettingsactiviteiten, verdient het wat DocP betreft niet een beveiligingscontract van een Nederlandse universiteit, of van wie dan ook, te krijgen.

Tegen G4S loopt een internationale campagne voor boycot, desinvesteren en sancties (BDS). Doel er van is de medeplichtigheid van het bedrijf aan de Israëlische apartheids- en bezettingspolitiek onder de aandacht te brengen; en het bedrijf onder druk te zetten om zich terug te trekken uit Israels illegale activiteiten.  DocP steunt deze internationale campagne en roept bedrijven en instellingen op  alle banden met G4S te verbreken zolang dat bedrijf de Israelische bezettingspolitiek blijft steunen.

In 2005 hebben 170 Palestijnse maatschappelijke organisaties opgeroepen tot vreedzaam verzet tegen Israel. Een oproep tot boycot, desinvestering en sancties (BDS)  totdat Israel haar verplichtingen ten aanzien van de Palestijnen, conform het internationaal recht, nakomt. Sinds 2005 is een groeiende beweging wereldwijd actief tegen de Israelische Apartheid. De Stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina, docP, zet zich in om BDS in Nederland te ondersteunen, te bundelen en te versterken.

(*) http://whoprofits.org/sites/default/files/WhoProfits-PrivateSecurity-G4S.pdf

BDS Nederland op Twitter