24 January 2014

Twaalf organisaties roepen ABP op investeringen in Israelische banken terug te trekken

Twaalf organisaties dringen in een schrijven aan op een spoedige terugtrekking van ABP uit investeringen in Israëlische banken:

 

Aan:

Bestuur ABP

Postbus 4804

6401  Heerlen

 

datum 14 januari 2014

Betreft: investeringen Israëlische banken

 

Geachte dames en heren bestuursleden,

In onderstaande brief willen de ondertekenende organisaties er bij u op aandringen uw investeringen in Israëlische banken spoedig terug te trekken.

Wij begrijpen dat u zeer zorgvuldig te werk wilt gaan in overleg met Bank Hapoalim, Bank Leumi en Mizraha Tefahot Bank.Echter, het is reeds duidelijk dat deze banken zeer betrokken zijn bij de financiering van nederzettingen in bezet gebied. Op 9 juli 2004 verklaarde het Internationaal Gerechtshof dat alle nederzettingen illegaal zijn. Uitbreidingen daarvan echter, worden nog steeds aangekondigd. Vanuit een doelstelling van maatschappelijk verantwoord ondernemen (ook uw doelstelling) is elke betrokkenheid daarbij af te keuren. Ook uit juridisch oogpunt is dat het geval, zoals onlangs de (hier bijgevoegde) brief van 13 Nederlandse hoogleraren internationaal recht aantoonde.

Rapporten van de EU en de Wereldbank tonen dat elke Palestijnse economische ontwikkeling onder het huidige bezettingsregiem (waar de nederzettingen deel van uitmaken) onmogelijk is.

Elke bijdrage aan dat regiem dient dan ook gestopt worden. Hoewel wij begrip hebben voor de zorgvuldigheid waarmee u te werk wilt gaan, gebiedt de praktische situatie ter plaatse o.i. dat,dit stoppen van elke bijdrage, op korte termijn zal moeten plaats vinden.

Wij roepen u dan ook op z.s.m. het voorbeeld van PGGM  (dat zeer zorgvuldig te werk ging) te volgen door uw investeringen terug te trekken uit Israëlische banken. Hetzelfde geldt uiteraard voor  eventuele investeringen in andere bedrijven met activiteiten waar nederzettingen baat bij hebben..

Onder dank voor uw welwillende aandacht en met gevoelens van hoogachting verblijven wij,

P. Lamp, namens

 

B.de Levie, voorzitter Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP)

J. Hamburger, voorzitter Een Ander Joods Geluid (EAJG)

Th. Nuijten, voorzitter Humanistisch Vredesberaad

J.Schnerr, voorzitter Jaffadoc.

A. Hoelen, voorzitter werkgroep Keerpunt

R. Groenhuijzen, NIPI (Nederlands Instituut Palestina Israël)

W.Lankamp, voorzitter Nederlands Palestina Komitee

Ghada Zeidan, Palestine Link

Sonja van den Ende, waarnemend voorzitter Stichting Stop de Bezetting

Nawal Al-Baz,voorzitter Vereniging het Burgerinitiatief Sloop de Muur

J.W.van Leenhoff, Verenigde Wereldburgers voor Internationaal Recht

F.Vermeulen, werkgroep.WRO vanWFBN (Wereld Federalisten Beweging Nederland)

BDS Nederland op Twitter