Toolkit

De Toolkit van docP is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.

Wilt u een flyeractie houden bij u in de buurt? Deze materialen kunt u vrij downloaden en verspreiden.

Met uw donatie kunnen wij ons werk blijven voortzetten. Maak uw bijdrage over op bank- rekeningnummer NL12 TRIO 0254 7345 29 (Triodosbank). tnv Diensten en Onderzoekcentrum Palestina o.v.v. gift docP.  DocP is ANBI erkend, giften zijn aftrekbaar voor belasting.

voorkant-flyer-bds1-184x184achterkant-flyer-bds1-184x184

BDS Nederland op Twitter