11 June 2024

Universitaire medeplichtigheid bekendgemaakt

Academic Complicity toont academische betrokkenheid bij Israël om de academische boycot van Israël te helpen. Deze website rond academische medeplichtigheid, van o.m. Stop Wapenhandel, is afgelopen week gelanceerd. Daar staat hoe academische instellingen in Nederland samenwerken met Israëlische bedrijven of universiteiten. Eerder al kwam een gedegen rapport uit over de banden van de universiteit Leiden met de bezetter van Palestina.

Kaart van Nederland met alle door Academic Complicity onderzochte academische instellingen

Kaart met alle door Academic Complicity onderzochte academische instellingen

Een aantal universiteiten hebben een deel van hun banden bekendgemaakt, andere onderzoeken ze, of laten het oordeel aan een ethische commissie over. Tegelijk maakten de besturen van de gezamenlijk universiteiten in Nederland afgelopen vrijdag bekend dat ze hun banden met de militaristische en genocidale staat van Israël niet verder willen beperken. Dat zou Israëlische wetenschappers alleen maar verder in het isolement drijven. Ook minister van Onderwijs Robbert Dijkgraaf gaf middels een Kamerbrief aan dat de druk ongewenst was.

Universitair klimaat

Sinds begin mei is het universitaire klimaat scherp veranderd. Het idee van een neutrale, apolitieke universiteit is onderuit gehaald. Juist het selectief doorsnijden van banden zet kwaad bloed. Dat verbreken van de banden met Russische universiteiten was niet vrijwillig, zegt Ruard Ganzevoort van de EUR ethische commissie in eerder aangehaald NRC-artikel. De uitspraak van het Internationaal Gerechtshof over Israël verplicht iedere instelling moreel en juridisch alle banden op te schorten. Dat is tot nu toe geen argument voor de besturen. Wel voor de studenten die doorgaan met hun kampementen en in het rapport alleen maar meer rechtvaardiging zien voor hun strijd. Een strijd die overigens inmiddels net zo hard over democratisering en zeggenschap over de universiteit gaat.

Afbeelding van Towers of Ivory and Steel van Maya Wind

Towers of Ivory and Steel van Maya Wind

Universiteit van Amsterdam

Academic Complicity geeft bijvoorbeeld aan dat de UvA meer banden heeft dan het College van Bestuur direct bij de bezetting van het BG-terrein publiceerde. De website somt de verschillende banden op met links naar meer informatie over de samenwerking bij de bron. Deze resultaten zijn gebaseerd op een verscheidenheid aan bronnen, waaronder die van EU gefinancierde projecten, universiteitswebsites, resultaten van WOO verzoeken en het werk van dr. Maya Wind (zoals ook gepubliceerd in haar boek : “Towers of Ivory and Steel” ). Het bouwt voort op onderzoek van  Stop Wapenhandel, van The Rights Forum, Students for Palestine en studenten en wetenschappelijk personeel aan verscheidene Nederlandse universiteiten. Het is werk in uitvoering en wordt zo goed mogelijk geactualiseerd.

Niet blij

Wij stellen ons voor dat een aantal universiteiten waaronder TUDelft niet erg blij zijn. Het CvB daar weigerde openbaarmaking. Wat ook de complicaties en gevolgen zijn, het internationaal recht gaat voor. Zeker waar het een door het Westen gesteunde genocide gaat. Moge de samenwerking van studenten en onderzoeksgroepen bijdragen aan een snelle inzet van een consequente academische boycot.

BDS Nederland op Twitter