19 April 2023

Universiteiten tussen twee vuren

De Nederlandse universiteiten kruipen dicht tegen elkaar in hun angst voor de ‘Israëlkwestie’. De beweging voor gelijke rechten voor Palestijnen en het CIDI en consorten trekken allebei aan een andere kant.

The Rights Forum (TRF) eist openheid

Het Leids Universitair Weekblad De Mare schrijft: “The Rights Forum, een organisatie die opkomt voor vrede en rechtvaardigheid in Israël-Palestina, stapt naar de rechter omdat de Nederlandse universiteiten geen informatie willen geven over hun banden met pro-Israëlorganisaties. De universiteiten, ook die van Leiden, hebben vorige week laten weten een deel van het Woo-verzoek (Wet open overheid) te negeren. Dat verzoek was ingediend door The Rights Forum, namens een groep studenten en academici uit heel het land. Om de informatie toch te krijgen, stapt The Rights Forum naar de rechter.”

De directeur van TRF Gerard Jonkman, legt in De Mare uit wat er aan de hand is: “Het Woo-verzoek bestaat uit twee delen. We wilden weten wat de contacten van de universiteiten zijn met Israëlische bedrijven en instellingen. Daarover hebben we van alle universiteiten informatie gekregen. Maar we willen ook informatie over de contacten van universiteiten met belangenorganisaties die zich op een of andere manier bezighouden met het Israël-Palestinadebat. (…) Het gaat dan bijvoorbeeld om de banden met Christenen voor Israël, het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIVD). Zij hebben zich hier duidelijk mee bemoeid.”

Nu de universiteiten een deel van het Woo-verzoek negeren, heeft TRF bezwaar ingediend. De Adviescommissie voor Klachten en Bezwaarschriften van de Erasmus Universiteit heeft dat bezwaar beoordeeld. TRF kreeg gelijk: de universiteiten moeten de informatie geven. Toch willen de universiteiten dat niet, omdat het verzoek een ‘religieuze achtergrond’ zou hebben en ‘tot onrust op de universiteiten zou leiden’.

Vrijheid van meningsuiting en mensenrechten

Rond het onderwerp Israël is er op de Nederlandse universiteiten sprake van beperking van de vrijheid van meningsuiting. En dat terwijl er sprake is van schending van mensenrechten in Israël. Zelfs het verzoek van TRF mocht op sommige universiteiten niet worden verspreid. Zie ook het artikel in DUB, het blad van de Universiteit van Utrecht. Gerard Jonkman vanmorgen: “We gaan in ieder geval gewoon door en bereiden nu het beroepschrift voor de bestuursrechter voor. Ook in universiteitsbladen van Delft, VU en Eindhoven was trouwens aandacht voor deze zaak.”

foto: protest bij UB Utrecht, zomer 2022

BDS Nederland op Twitter