15 June 2016

Urgente actie: Schrijf NU naar het CDA!

Gisteren stemde de Tweede Kamer over een groot aantal moties met betrekking tot de kwestie Israel/Palestina, na een debat over de wenselijkheid van aparte etikettering van producten uit Israels illegale nederzettingen.

Ons aller oproep aan de Kamer om een verbod op de invoer van deze producten was luid en duidelijk.  De Groep Kuzu/Oztürk diende een motie in voor een importverbod, die alleen werd gesteund door de SP en de PVDD en dus werd verworpen.

Eén motie ligt nog ter tafel, afkomstig van de SGP en gesteund door CU en VVD, waarin de Minister wordt opgeroepen de (indirecte) financiering van organisaties die BDS als actiemiddel gebruiken stop te zetten. Deze motie zou o.a. Palestijnse organisaties kunnen treffen.

Wij hebben vernomen dat het CDA deze motie zal steunen. Wij zouden dat een heel slechte zaak vinden,  zeker gezien het overige door ons als redelijk ervaren stemgedrag van het CDA in dit debat.

Wij vragen jullie daarom naar het CDA te schrijven met gebruikmaking van onderstaande petitie.

Mailactie: Doe niet mee aan Eurovisie 2019, art- en pinkwashing apartheid!

Beste omroepmedewerkers,

Op 12 mei 2018 won Neta Barzilai, de vertegenwoordigster van Israël, het Eurovisie Songfestival. Daarom mag Israel Eurovisie 2019 organiseren. Nederland moet zich niet lenen voor het verbloemen van mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Wij verzoeken u daarom dringend af te zien van deelname aan en uitzenden van Eurovisie 2019 in Israel.

Op 14 mei 2018 schoot het Israelische leger gericht 62 demonstrerende Palestijnse demonstranten dood in Gaza. Diezelfde avond organiseerde Neta een overwinningsconcert in Tel Aviv, georganiseerd door de burgemeester, en stelde dat ze “een reden hebben om gelukkig te zijn”. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemde Barzilai ‘de beste ambassadeur van Israel’.

Het Eurovisiesongfestival is een apart wereldje van politieke belangen in een feestelijke setting van diversiteit en LHBTQIA pride. Voor Israel is het winnen en het mogen hosten van het Eurovisiesongfestival een overwinning voor artwashing en pinkwashing, oftewel het verbloemen van de bezetting, het militaire geweld, het nederzettingenbeleid en de apartheidspolitiek door middel van kunst en cultuur en door de promotie van Israel als veilige haven voor de LHBTQIA-gemeenschap. Dat is de strategie van de, door het ministerie van Buitenlandse Zaken gefinancierde, ‘Brand Israel‘-campagne.

Palestijnse artiesten en radio- en televisiejournalisten roepen daarom de leden van de European Broadcasting Union (EBU), deelnemende landen, deelnemers en het publiek op om het Eurovisie Songfestival 2019 in Israel te boycotten, De oproep krijgt op grote schaal weerklank. Politici en vakbondsleiders uit verschillende landen spraken steun uit. 140 prominente artiesten, waaronder deelnemers aan het Songfestival uit voorgaande jaren, tekenden een steunverklaring, waaronder Nederlandse kunstenaars.

Een staat die in 2018 295 Palestijnen doodde en 29.000 Palestijnen verwondde, een staat die de helft van zijn burgers hun basisrechten onthoudt op basis van etnisch onderscheid, een staat die illegaal kolonialisme bedrijft in de Palestijnse gebieden, zal door het Eurovisiesongfestival gevierd worden als baken van vrijheid, inclusiviteit en acceptatie. Maar miljoenen Palestijnen worden hiervan buitengesloten. Voor hen zal het festival enkel een bevestiging zijn dat de vrijheid, inclusiviteit en acceptatie in Israel ophoudt bij het Palestijnse volk.

Daar moet Nederland niet aan bijdragen. Geef gehoor aan de Palestijnse oproep tot boycot en blijf thuis!

Met vriendelijke groet,

%%your signature%%

1,274 signatures

Share:

     

 

BDS Nederland op Twitter