9 September 2020

Van Mahmoud Nawajaa: Zonder jullie zou ik veel meer hebben geleden!

Internationale solidariteit gaf Mahmoud kracht tijdens zijn opsluiting door Israel. Steun de BDS-beweging om ons te helpen door te gaan.

Het was 3.30 uur, net voor Eid al-Adha. We hadden ons voorbereid om de feestdag te vieren in ons nieuwe droomhuis, waar we jaren aan hadden gewerkt. Tientallen Israelische soldaten, met honden, bestormden ons huis en maakten onze drie kinderen bang. Ze brachten me geblinddoekt en geboeid naar een militair ondervragingscentrum in de buurt van Haifa. Ik wou dat ik het prachtige Palestijnse Haifa onder andere omstandigheden had kunnen bezoeken!

Bij aankomst was mijn rechterhand gezwollen, blauw en gevoelloos na urenlang stevig geboeid te zijn geweest. Ze negeerden mijn klacht en behandelden het niet. Zelfs nu, weken na mijn arrestatie, is een deel van mijn hand nog steeds gevoelloos.

Ze plaatsten me in een kleine ondergrondse cel zonder ramen, met ruwe betonnen muren en een grote metalen deur. Een fel licht dat altijd aan was. Ik kon de dag niet van de nacht onderscheiden, dus de tijd kroop voorbij.

Tijdens mijn 19 dagen verhoor heb ik de zon helemaal niet gezien, alleen in de 20 minuten toen ik naar de zittingen van de militaire rechtbank werd gebracht.

Ik verzette me tegen de vernederende omstandigheden van detentie door te denken aan het gelach van mijn tweejarige zoon Ahmad, mijn gesprekken met mijn vrouw, vrienden en collega’s, en vele kleine levensdetails waar ik eerder geen aandacht aan had besteed.

De ondervragers dwongen me 16 uur lang in een smalle metalen stoel te zitten in een zeer pijnlijke houding, terwijl ze om beurten tegen me schreeuwend en me bedreigden. Maar ze slaagden er niet in mijn wil of mijn hoop te verminderen. Beide kwamen voort uit mijn absolute geloof in de rechtvaardigheid van onze – en mijn – zaak, en mijn vertrouwen dat de BDS-beweging waartoe ik behoor, gesteund door gewetensvolle mensen over de hele wereld, onvermurwbaar campagne zou voeren om mij te bevrijden.

Ik oversteeg mijn eenzaamheid in hun smerige cel door me mentaal te verenigen met de miljoenen die solidair waren met de strijd van onze mensen voor bevrijding, terugkeer en zelfbeschikking. Uw verre stemmen bereikten mij geestelijk, gaven mij kracht en voedden mijn hoop.

Vandaag ben ik vrij! Zonder uw solidariteit zou mijn opsluiting onmetelijk erger zijn geweest. Ik heb niet de woorden om mijn diepe dankbaarheid te betuigen aan iedereen die heeft deelgenomen aan de campagne om apartheid Israel onder druk te zetten om mij vrij te laten.

Zoals de grote zwarte Amerikaanse dichter en burgerrechtenactiviste Maya Angelou ooit zei: “Hoop en angst kunnen niet tegelijkertijd dezelfde ruimte innemen. Nodig er een uit om te blijven.”

Ik heb hoop en verzet uitgenodigd.

Nu nodig ik jullie uit om te doneren aan de BDS-beweging en onze rechtvaardige mars naar vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid voor onze mensen en voor alle onderdrukten van de wereld.

Verenigd, voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

Mahmoud Nawajaa

 

Bron: BDSMovement.net

BDS Nederland op Twitter