13 July 2016

Vegetariërsbond gaat met foute sponsor in zee voor de Langste Vegetarische Tafel

Op vrijdag 15 juli vanaf 18.00 uur organiseert de Vegetarische Bond wederom “de langste vegetarische tafel van Nederland” op het Museumplein in Amsterdam. De Bond wil het vegetarisme bevorderen in het belang van mens, dier en milieu. Alsof vegetariërs doorgaans geen ideële keuzes maken is de vegetariërsbond voor sponsoring van het evenement in zee gegaan met het Israelische bedrijf Tivall. Waarom is dit een foute keuze?

Tivall is een Israelisch bedrijf dat gebouwd is op de ruïnes van het Palestijns Arabische dorp Al Sumayriyya. Na een joodse militaire aanval op het dorp op 14 mei 1948, vluchtten alle inwoners weg en, op de moskee na, werd het dorp met de grond gelijk gemaakt. De bewoners hebben nooit mogen terugkeren. Meer dan 400 Palestijnse dorpen ondergingen hetzelfde lot.

In 1995 verwierf Osem, een van Israëls grootste voedsel- en drankproducenten, een belang van 50% procent in Tivall. Osem heeft sinds een aantal jaar een samenwerkingsverband met het Joods Nationaal Fonds. Het JNF heeft alleen al in de laatste helft van de 20e eeuw meer dan 250 miljoen uitheemse bomen in Israël geplant. Hiermee werden de ruïnes van Palestijnse dorpen weggemoffeld, werd het natuurlijke leefmilieu onherstelbaar veranderd en werd Palestijns grondgebied voor zijn oorspronkelijke bewoners ontoegankelijk gemaakt.

Na de oprichting van de staat Israël in 1948 kreeg het JNF door de staat land toegewezen. Inmiddels bezit het JNF 13% van alle grond in Israël. Het grootste deel hiervan werd onteigend van Palestijnen, de wettige eigenaren. De statuten van het JNF vermelden expliciet dat de grond alleen in pacht kan worden gegeven aan joodse inwoners. Dit betekent dat Arabische bewoners het veld hebben moeten ruimen, een proces dat nog steeds doorgaat. Vele Palestijnse dorpen werden door het Israelische leger met militaire middelen bezet, terwijl de bewoners van hun land werden verdreven. Intussen steunt Osem datzelfde leger door voedseldonaties. Tivall is dus door Osem en het JNF betrokken bij Israelische schendingen van internationaal humanitair recht.

In een telefoongesprek deelde de Vegetarische Bond mede dat deze problematiek weliswaar relevant is, “maar buiten ons blikveld valt”. Het belangrijkste voor de Bond is dat zij een “positief evenement” willen neerzetten. Daarbij knijpen ze een oogje toe als het gaat om de reputatie van een samenwerkingspartner, bijvoorbeeld Unilever dat immers zaden patenteert.

Op 15 juli verstrekken wij daarom informatie aan deelnemers aan de langste vegetarische tafel. De meeste bezoekers zullen deze voorgeschiedenis immers niet kennen. Wij vragen aandacht voor de ca 1.5 miljoen olijfbomen die sinds 1967 zijn vernietigd door het Israelische leger en/of kolonisten (800.000 olijfbomen alleen al sinds 2000). Het levensonderhoud van Palestijnse boeren is hierdoor ernstig geschaad.

We vragen de bezoekers om als tegenhanger van het illegale boomplanten door het Joods Nationaal Fonds een boom voor Palestijnen te sponsoren bij Plant een Olijfboom. Belangstellenden krijgen daartoe ook een flyer van Plant een Olijfboom https://planteenolijfboom.nl/ aangeboden.

Hopelijk heeft de vegetariërsbond volgend jaar een andere sponsor zodat ook mensen die opkomen voor de mensenrechten van Palestijnen gezellig mee kunnen eten!

BDS Nederland op Twitter