17 June 2019

Verdacht van kritiek op Israël: directeur Joods Museum Berlijn treedt af

Peter Schäfer is afgetreden als directeur van het Joods Museum in Berlijn. Duitse ‘CIDI’ misbruikt BDS-hetze. Politici bevriezen van angst voor de Israëllobby.

Op 6 juni had het museum op zijn twitter account onder de hashtag #mustread een link geplaatst naar de oproep van 240 Israëlische en joodse academici. Daarin wordt de Duitse Bondsdag verweten zich met zijn “BDS = antisemitisch” politiek te laten misbruiken door de Israëlische regering en de lobbyorganisatie Zentralrat der Juden in Deutschland. Deze Zentralrat had de 75-jarige professor Schäfer, een internationaal erkend expert in de geschiedenis van het vroege christendom en jodendom, al langer in het vizier. Ook premier Netanyahu van Israël heeft recent in een brief aan bondskanselier Merkel gepleit voor maatregelen tegen het museum. Zie ook onze site hier en hier.

Politiek muisstil

Te verwachten valt dat het vertrek van Schäfer het begin zal zijn van een verdere ‘schoonmaak’ binnen het museum. De voorlichtingsfunctionaris was afgelopen week al ontslagen. Opvallend is dat de Duitse politiek muisstil is over de gang van zaken, hoewel het vertrek van een museumdirecteur na intense druk die op hem is uitgeoefend toch veel te maken heeft met de vrijheid van meningsuiting. Een centraal beleidsdoel van Schäfer was om het museum tot een ‘plaats van discussie’ te maken. Het Joods Museum in Berlijn is een door de overheid gefinancierde instelling en de Minister van Cultuur heeft er een belangrijke toezichthoudende functie.

De redactie

Foto: Prof. Peter Schäfer

BDS Nederland op Twitter