31 December 2014

Verenigde Naties aan CARE Cosmetics: Ahava rooft Palestijnse grondstoffen

Een nieuwe VN-resolutie bevestigt dat de activiteiten van het Israëlische bedrijf Ahava illegaal zijn. DocP waarschuwde distributeur CARE Cosmetics om uit de buurt te blijven van Ahava, en doet dat nu opnieuw. 

DocP verzet zich tegen de aanwezigheid van het Israëlische merk Ahava op de Nederlandse markt. In een online statement hebben wij onze argumenten daarvoor toegelicht, en de nieuwe Ahava-distributeur CARE Cosmetics gewezen op diens dreigende betrokkenheid bij illegale praktijken, volkenrechtelijke misdaden en consumentenmisleiding.

Bericht van CARE Cosmetics  

Op dinsdag 23 december plaatste CARE Cosmetics een reactie op hun Facebookpagina. Wat blijkt? In plaats van zich door een deskundige te laten voorlichten over de consequenties van de voorgenomen samenwerking met het Israëlische bedrijf Ahava, heeft CARE zich tot Ahava gewend. En dat bedrijf vindt – zoals een dader betaamt – dat het onschuldig is. 

Hier is de reactie van Ahava:

AHAVA is mining the minerals entering in the manufacturing of their products in Massada, which is located on the Israeli border of the Dead Sea. Contrary to allegations from political activists like Code Pink, which is not a credible reference in this matter. The AHAVA mining is done in-line with the international regulations governing shared resources between bordering countries.

AHAVA has recently conveyed this message to the High Commissioner for Human Rights at the United Nations, which has been brought to the attention of its members.

In accordance with the Oslo Accords, there is nothing illegal with a plant located in “Zone C” of the West-Bank. The EU regulations fully authorize the import and the sale of these products into any EU country. Speaking therefore about the “business world being under attack” and about “crimes” is irresponsible.

 

Bericht van de Verenigde Naties 

Vier dagen eerder, op vrijdag 19 december, werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie A/69/475 aangenomen. Die bepaalt het volgende: Permanent sovereignty of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and of the Arab population in the occupied Syrian Golan over their natural resources. Maar liefst 165 landen steunden de resolutie, waaronder alle Europese landen. Zes landen stemden tegen (Israël, de VS, Canada, Marshall-eilanden, Palau en Micronesië) bij negen onthoudingen. In het zittingsverslag schrijft de VN: 

Through that resolution, the Assembly demanded that Israel cease exploiting, damaging, depleting and endangering the natural resources in the Occupied Palestinian Territory and the occupied Syrian Golan. 

De internationale media verwoorden het als volgt:

The resolution reaffirmed the inalienable rights of the Palestinian people and of the Arab people of the occupied Syrian Golan over their natural resources, including land, water and energy resources, and demanded that Israel, the occupying Power, cease the exploitation, damage, cause of loss or depletion and endangerment of the natural resources in the Occupied Palestinian Territory, and in the occupied Syrian Golan.

It also called upon Israel, the occupying Power, to bring a halt to all actions, including those perpetrated by Israeli settlers, harming the environment, including the dumping of all kinds of waste materials, in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and in the occupied Syrian Golan, which gravely threaten their natural resources, namely water and land resources, and which pose an environmental, sanitation and health threat to the civilian populations.

Wie is hier nou gek?
De VN-resolutie bepaalt (herbevestigt) dat de grondstoffen voor de producten van Ahava aan de Palestijnen toebehoren, evenals het land, het water en de energiebronnen van Palestina. Punt. De resolutie wijst (opnieuw) uit dat Ahava’s activiteiten illegaal zijn, en in welke modder CARE Cosmetics terechtkomt door Ahava te vertegenwoordigen. Tenslotte diskwalificeert de VN-resolutie het antwoord van Ahava tot wat het is: een irrelevante afleidingsmanoeuvre.

Ahava’s schotschrift heeft slechts tot doel om CARE gerust te stellen – in de terechte veronderstelling dat CARE geen benul heeft van VN-resoluties of de rapporten van (Israëlische) organisaties als B’Tselem en Who Profits. Die strategie werkt. De vraag waarom Ahava eigenlijk niet gewoon gehoor geeft aan de VN, is bij CARE nog niet opgekomen. Misschien moet de Ondernemingsraad die vraag tóch maar stellen; over een paar dagen krijgt CARE hem namelijk zélf voorgelegd.

En zo zijn er meer vragen te stellen. Heeft CARE zich er bijvoorbeeld rekenschap van gegeven dat Nederland resolutie A/69/475 heeft gesteund – zoals alle eerdere terzake resoluties? Op grond waarvan zou CARE die dan schenden? Waarom luistert CARE niet gewoon naar de oproep van het kabinet om elk contact te vermijden met Israëlische bedrijven die betrokken zijn bij de bezetting en kolonisering van Palestina, en bij de roof van Palestijnse grondstoffen? Een oproep die landelijk wordt gesteund door politieke partijen, kerkelijke organisaties, vakbonden, NGO’s en maatschappelijke organisaties. Die zijn echt niet gek.
 
Kiest CARE voor de bezettingspolitiek? 
In een summiere toelichting voert CARE een klassiek excuus aan voor zijn betrokkenheid bij de misdaden van Ahava: ‘Care Cosmetics is niet politiek georiënteerd, maar wil alleen de best verkrijgbare producten aan haar klanten leveren’. Waarom het bedrijf dan zou participeren in schendingen van mensenrechten – ons verwijt – wordt hier niet mee verklaard. Bovendien gelooft geen mens wat CARE te berde brengt.

Het bedrijf staat nota bene op het punt een rol te gaan spelen in wat algemeen bekend staat als Israëls bezettingspolitiek: het beleid om zoveel mogelijk van Palestina te koloniseren en het land te beroven van zijn grondstoffen. CARE steunt als afnemer van de bezettingsindustrie openlijk de belangen van die politiek.

Belangrijke bijkomstigheid: die kans dankt CARE uitgerekend aan de politiek. Het is de politiek, waaronder de Nederlandse, die de loop van het recht blokkeert. En het zijn bedrijven als CARE Cosmetics die daarvan profiteren.De realiteit is dat CARE een politieke sluiproute bewandelt door een woud van VN-resoluties, conventies, rapporten en maatschappelijke afkeuring. Daarbij tooit het bedrijf zich met het kroonjuweel van Israëls bezettingspolitiek, in de vorm van het label ‘Made in Israel’. De bewering van CARE ‘niet politiek georiënteerd’ te zijn, is dan ook bedriegelijk. Wat het bedrijf bedoelt te zeggen is dat het niet ‘mensenrechten georiënteerd’ is.

Ook CARE’s tweede mededeling is bedriegelijk. Het feit dat CARE alleen maar de ‘best verkrijgbare producten aan haar klanten wil leveren’ zal door iedereen worden toegejuicht, zolang dat maar niet ten koste gaat van mensenrechten. In het geval van Ahava worden die op industriële schaal geschonden. Kennelijk heeft CARE daar geen moeite mee, maar de meeste klanten van het bedrijf zullen het onoverkomelijk vinden. Die gaan er terecht van uit dat de ‘best verkrijgbare producten’ van CARE vrij zijn van mensenrechtenschendingen en misleiding. Leg dat maar eens uit.

Of kiest CARE voor het internationaal recht? 
CARE doet er goed aan zich niet te verkijken op Ahava’s beweringen. Het is een koud kunstje om de betrouwbaarheid daarvan na te gaan. Bel eens met de CEO’s van Nederlandse bedrijven als Unilever, PGGM, Vitens en Royal HaskoningDHV. Zij verbraken hun relaties met projecten of partners die gelieerd zijn aan de kolonisering van Palestina. Vraag hen eens waarom. Net als CARE zijn die bedrijven ‘niet politiek georiënteerd’. Net als CARE willen zij de beste producten leveren. Maar anders dan CARE trekken zij zich iets aan van het internationaal recht en de mensenrechten. Anders dan CARE laten zij niet aan de politiek over wat recht en onrecht is, maar aan de organisaties die daarvoor in het leven zijn geroepen, waaronder de VN. En anders dan CARE handelen zij daarnaar.

Iemand om ook eens te bellen is de CEO van SodaStream. Dat Israëlische bedrijf verloor dit jaar een substantieel deel van zijn beurswaarde, zag zijn belangrijkste product floppen en zijn distributie instorten. Of bel zijn collega van het Franse Veolia, dat opdrachten ter waarde van zo’n tien miljard euro zag verdampen. Beide bedrijven liepen serieuze schade op tengevolge van campagnes van de internationale BDS-beweging en andere organisaties. Het zijn twee uit vele voorbeelden die aantonen dat Ahava geen betrouwbare raadgever is ten aanzien van de gevolgen voor het bedrijfsleven. Dat zal het overigens in 2015 aan den lijve ondervinden.

DocP vraagt CARE Cosmetics niet om politiek stelling te nemen, maar om respect te tonen voor het internationaal recht en de conventies ten aanzien van verantwoord ondernemen; om te luisteren naar de talloze mensenrechtenorganisaties, diplomaten en de Palestijnen die daarop wijzen; en om te gehoorzamen aan de oproep van de Nederlandse regering om afstand te houden van bedrijven die profiteren van de bezetting van Palestina. Het is aan CARE Cosmetics om hier zonder aarzeling gehoor aan te geven, door af te zien van samenwerking met Ahava.

Voor dat laatste zouden ook persoonlijke redenen moeten bestaan. De bestanddelen van Ahava’s producten worden gestolen van een verdreven volk. Dat moet toekijken hoe er door anderen in gehandeld en aan verdiend wordt – in het besef dat elk verkocht potje of tubetje Ahava het onrecht verder aanjaagt. Die ‘anderen’ zijn de mensen van CARE Cosmetics en de retailers die zij bedienen. Ons advies aan hen: realiseer je terdege waar je bij betrokken raakt, en stel je de vraag of je daarmee kunt leven. Niet alleen nu, maar vooral later.

De keuze van CARE: recht of onrecht? 
CARE kan kiezen. Gelooft het de VN of de hocus-pocus van Ahava? In het laatste geval komt het van verschillende kanten onder vuur te liggen: als exemplarisch voorbeeld van Nederlandse bedrijven die zich verrijken aan volkenrechtelijke misdaden in Palestina; en als participant in het bedrog met het label ‘Made in Israel’.

Samen met andere organisaties zullen wij CARE Cosmetics daar in het publieke domein op aanspreken, en de taak op ons nemen om de afnemers van CARE te waarschuwen voor de praktijken waarbij zij betrokken dreigen te raken.
Daarnaast krijgt CARE met hele andere grootheden te maken, zoals de internationale campagne tegen Ahava. Denk daarbij niet aan ‘politieke activisten’, zoals Ahava ze noemt, maar aan personen en organisaties die opkomen voor mensenrechten – daartoe expliciet opgeroepen door de slachtoffers. Dat maakt ze zo sterk.

DocP wenst de directie en het personeel van CARE Cosmetics een rimpelloos 2015.

BDS Nederland op Twitter