24 January 2017

Verhoor dreigde: toppolitica Israël niet naar België

Oud-minister Tzipi Livni heeft een bezoek aan België afgeblazen. De minister van Justitie in het derde kabinet Netanyahu (2013/2014) dreigde in Brussel opgevangen te worden door justitie.

Het Openbaar Ministerie in België bevestigde dat het zijn voornemen was om Livni te ondervragen in verband met mogelijke misdaden in relatie tot het internationaal recht. De beschuldigingen richten zich niet op de Gaza-oorlog van 2014 maar op die van 2008/2009. Tijdens die eveneens verwoestende aanval op de Gazastrook was Livni minister van Buitenlandse Zaken. De oud-minister zou gisteren in Brussel een ontmoeting hebben met joodse leiders.

“Wij wilden haar bezoek gebruiken om voortgang te boeken in het onderzoek”, zei aanklager Thierry Werts. Het onderzoek waaraan Werts refereert vindt plaats naar aanleiding van beschuldigingen die in juni 2010 tegen Livni en andere hooggeplaatste Israëlische politieke en militaire leiders zijn geuit. De aanvallen op de dichtbevolkte Gazastrook rond Kerstmis en Nieuwjaar kostten in 2008/2009 meer dan 1.400 mensen, voornamelijk burgers het leven.

De Belgische justitie heeft de bevoegdheid gebruikt om mensen te ondervragen als zij verdacht worden van misdaden die een overtreding inhouden tegen het intenationaal recht, indien tenminste een van de slachtoffers de Belgische nationaliteit heeft. Een soortgelijke situatie deed zich al eerder voor, in december 2009 toen Livni een bezoek aan Londen afzegde in verband met mogelijke arrestatie daar.

De hele gang van zaken werd door de Israëlische regering afgedaan als een publiciteitsstunt. Het is echter voor Israël een zeer pijnlijk gebeuren omdat blijkt dat onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde landen, aanklachten effectief kunnen zijn tegen topmensen die persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor schending van het internationaal recht. Ook topmannen als Ehud Olmert en Ehud Barak staan op dezelfde lijst als Livni. Israëlische politici en generaals zijn dus na slachtpartijen als in Gaza niet immuun in het internationale verkeer.

BDS Nederland op Twitter