3 July 2015

Verklaring van de Palestijnse BDS Beweging over mogelijke stedenband Ramallah – Amsterdam

Zowel het gemeentebestuur als de civil society van Ramallah hebben de plannen van het Amsterdamse stadsbestuur van de hand gewezen en veroordeeld. Hieronder volgt de verklaring door Mahmoud Nawajaa, de algemeen coördinator van de Palestijnse BDS Beweging over een mogelijke stedenband Ramallah – Amsterdam:

BNC (Palestinian BDS National Committee) is blij met het principiële standpunt dat Ramallah ingenomen heeft, namelijk dat zij tegen partnerschapsovereenkomsten zijn, multilateraal of unilateraal, die gelijktijdig worden afgesloten tussen Amsterdam, Tel Aviv en Ramallah.

Palestijnse maatschappelijke organisaties hebben altijd hun steun uitgesproken voor samenwerkingsverbanden en stedenbanden tussen Palestijnse en internationale lokale overheden, met als voorwaarde dat deze betrekkingen de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk onder internationaal recht respecteren.

Daarentegen zijn betrekkingen waarbij direct of indirect Israëlische overheden zijn betrokken onacceptabel: deze zijn allemaal meer dan medeplichtig aan de onderdrukking van het Palestijnse volk en banden aangaan met Israëlische overheden betekent dan ook een normalisatie van onderdrukking.

De voorgestelde stedenband met Amsterdam staat gelijk aan samenwerking tussen de onderdrukker en de onderdrukten want geeft Israël daarmee een dekmantel voor hun toegenomen schendingen van humanitair recht en betekent het ondermijnen van de Palestijnse strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid.

Wij willen de gemeenteraad van Amsterdam eraan herinneren dat Tel Aviv, een stad gebouwd bovenop vier verwoeste en etnisch gezuiverde Palestijnse dorpen en de historische Palestijnse stad Jaffa, het centrum is van Israëls regime van onderdrukking, kolonisatie en apartheid. Tel Aviv is dan ook diepgaand betrokken bij het verdoezelen van de Israëlische schendingen van zowel humanitair als internationaal recht.

Tel Aviv huisvest de architecten van Israëls jarenlange politiek van etnische zuivering, rassendiscriminatie en militaire overheersing. Tel Aviv staat daarmee meer dan enig andere Israëlische stad symbool voor apartheid en koloniaal bestuur.

Het is ook een stad die haar koloniale status ontkent. De stichting en uitbreiding van Tel Aviv zijn producten van het zionistische doel om de fysieke aanwezigheid, het cultureel erfgoed en de herinneringen daar aan van Palestijnen uit te wissen. Vandaag de dag is dit een diepgeworteld systeem geworden van rassendiscriminatie tegen de oorspronkelijke Palestijnse burgers, door het gelijke rechten te ontzeggen.

Wij roepen u daarom op om de aanbevelingen uit de “Olive Declaration” van december 2014 in overweging te nemen, die opgesteld zijn tijdens de door de VN gesponsorde Internationale Conferentie van Lokale Overheden en Maatschappelijke Organisaties ter Ondersteuning van de Palestijnse Rechten.

De Olive Declaration doet een beroep op “lokale overheden om zich te committeren aan verantwoorde investeringen door geen verbintenissen met partijen en geen samenwerkingsverbanden met steden aan te gaan die steun geven aan of voordeel hebben van bezetting of die strijdig zijn met verbodsbepalingen onder internationaal recht.”

 

Deze verklaring is vertaald uit het Engels door Herma van den Brink. Klik hier voor de originele verklaring.

BDS Nederland op Twitter