3 May 2018

Wat Nethanyahu afgelopen maandag verzweeg is grote zorg voor Europa

Premier Nethanyahu gaf afgelopen maandag een presentatie waarin hij betoogde dat Iran heeft gelogen en aan de ontwikkeling van een atoombom werkt. Reacties van experts, waaronder het internationaal atoom agentschap die toezicht houdt op Irans nucleair programma: gedateerde informatie van voor 2003 en geen nieuws.

Wat hij verzweeg is dat Israël beschikt over een uitgebreid atoomprogramma hoofdzakelijk gericht op de ontwikkeling, productie en beheer van atoomwapens. Aanzienlijk groter dan het historisch onderzoek in Iran en met resultaat, Israël beschikt over ca. 220 atoombommen. Zonder enig toezicht van het internationaal atoom agentschap en zonder dat het land het internationaal verdrag tegen proliferatie van atoomwapens heeft getekend.

Naast Nethanyahu zwijgt ook het westen hierover. Immers Israël is “de enige democratie in het Midden Oosten”, wordt “continue bedreigd” in z ‘n bestaan en is een bondgenoot. Geen probleem of reden tot zorg.

Of toch wel? Een natie die haar oorspronkelijke inwoners als tweede klasse burgers classificeert en zo behandelt, grote groepen op- en uitsluit omdat ze in haar ogen niet tot de gewenste etnische gemeenschap behoren en ze grotendeels rechteloos maakt. Zes weken voor het uitroepen van haar onafhankelijkheid een meerderheid van bewoners van huis en land verdrijft en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doet. Die alleen boodschap heeft aan internationaal recht, VN resoluties en de universele rechten van de mens als het andere landen betreft maar zodra het voor haar geldt het naast zich neer legt. Die tegenstanders zonder vorm van proces liquideert, op ongewapende burgers die demonstreren schiet, haar onderdanen zonder vorm van proces vastzet en geen grondwet kent. Waar politici steeds onverdraagzamere en radicalere uitspraken doen en waar de premier een verdachte is. De grenzen sluit voor vluchtelingen en zij die kritiek op haar apartheidsregime hebben. Waar slechts twee mensen, de premier en minister van defensie, de opdracht kunnen geven tot een oorlog inclusief de inzet van nucleaire wapens. Waar het geloof heerst alles met geweld te kunnen afdwingen in plaats van in overleg te treden en empathie te hebben voor de ander.

Dat is een grote zorg. Voor de vrede, veiligheid en het milieu in de regio en Europa.

de redactie

BDS Nederland op Twitter