1 September 2015

Victorie voor BDS – Veolia verlaat Israël

Veolia, van oudsher één van de belangrijkste doelwitten van de internationale BDS-beweging, heeft zich volledig uit Israël teruggetrokken. Dit betekent niet alleen een grote overwinning voor BDS, maar vooral een waarschuwing aan bedrijven die nog steeds betrokken zijn bij de kolonisering van Palestina: ‘Remember Veolia’. 

De Franse multinational Veolia heeft zijn activiteiten in door Israël bezet Palestina volledig afgebouwd, en zich teruggetrokken van de Israëlische markt. Een passender cadeau voor de BDS-beweging, die deze zomer zijn tienjarige bestaan viert, is niet denkbaar.

De strijd tegen Veolia

Veolia is van oudsher een voornaam doelwit van internationale BDS-organisaties vanwege zijn verstrengeling met de Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina. Het bedrijf was tot voor kort actief in zowel het openbaar vervoer als de afvalverwerking ten behoeve van de illegale Israëlische kolonies, en droeg daardoor bij aan schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten.

Om die reden werd Veolia bestreden in ieder land waar het actief was, of wilde worden. Die acties kostten het bedrijf ruim 18 miljard euro aan niet-verlengde en misgelopen contracten, en brachten Veolia ertoe zijn belangen in Israël af te bouwen. In september 2013 verkocht het zijn busdiensten, en in april 2015 zijn belangen in de afvalverwerking. Afgelopen week werden de laatste Israëlische belangen afgestoten in de vorm van Veolia’s aandeel in de Jerusalem Light Rail.

Is de zaak daarmee afgedaan? Nee, bepaald niet. Het door Veolia gecreëerde monster leeft voort. Veolia laat een tastbare en zakelijke infrastructuur achter die in gebruik blijft ten bate van (onder andere) schendingen van het internationaal recht en de uitoefening van Apartheid. Het ligt voor de hand dat het bedrijf die infrastructuur ontmantelt. Bovendien zal Veolia de (im)materiële schade moeten vergoeden die het bedrijf door middel van zijn activiteiten heeft aangericht aan de Palestijnen.

Welk vervolg de kwestie-Veolia krijgt is in eerste instantie aan de Palestijnen, en om die reden wacht DocP de reactie af van het BDS National Committee, die dezer dagen verwacht wordt. We zullen daar op deze site verslag van doen.

Nederlandse campagne 

Ook in Nederland is intensief campagne gevoerd tegen Veolia, de afgelopen jaren met name door de coalitie Burgers Tegen Veolia. In steden, regio’s en provincies werd op alle beschikbare manieren aangedrongen op het weren van Veolia, en hoewel niet overal succes werd geboekt, brokkelde het imago van Veolia steeds verder af. Zeker is dat de breed gedragen Nederlandse campagnes zullen hebben bijgedragen aan de inkeer van Veolia.

DocP bedankt de coalitie Burgers Tegen Veolia, en alle anderen die zich de afgelopen jaren in Nederland hebben ingezet voor campagnes tegen dit bedrijf. Veolia is het bewijs dat bedrijven met vreedzame en legitieme middelen gedwongen kunnen worden zich aan het recht te houden, maar vooral dat betrokkenheid bij de Israëlische bezetting en kolonisatie van Palestina niet loont; het kost je je imago, en als je niet oppast je bedrijf.

Laat dit een waarschuwing zijn voor bedrijven die deze stap nog niet hebben gezet. Remember Veolia.

BDS Nederland op Twitter