14 November 2020

Viral Occupation: Covid-19 en de bezettingseconomie

De huidige crisis veroorzaakt door COVID-19 heeft de ongelijkheid en het geweld blootgelegd in het hart van het huidige wereldwijde economische systeem, waar winstopbouw ten koste gaat van onze collectieve rechten. Terwijl mensen in angst en onzekerheid leven over de gevolgen van de zich ontvouwende crisis, grijpen overheden en bedrijfskapitaal de kans aan om hun controle aan te scherpen en winst te genereren.

In het dossier “Viral Occupation”, volgt Who Profits de ontwikkelingen ter plaatse en verstrekt analyses en bronnen over het verloop van de COVID-19-crisis in bezet Palestina.

Het volgen van de ontwikkelingen in Palestina is cruciaal, niet omdat Palestina een uitzonderlijk geval is, maar juist omdat het dat niet is. Zoals een politiek econoom het uitdrukte, kan Gaza (en Palestina in het algemeen) “de spreekwoordelijke kanarie in de COVID-19-kolenmijn” zijn.

Het lijdt geen twijfel dat voor Palestijnen die onder bezetting leven, het acute tekort aan testkits, beschermende uitrusting en ICU-capaciteit slechts het topje van de ijsberg is. Een groot aantal structurele problemen verergert onvermijdelijk de verwoestende impact van het virus.

Hoewel het nog te vroeg is om te zeggen welke invloed de COVID-19 zal hebben op de mondiale en lokale economie, kunnen we beginnen met het stellen van de juiste vragen met het volgende in gedachten:

  • COVID-19 werkt niet in een vacuüm. Terwijl het zich verspreidt in het door Israel bezet Palestijns en Syrisch land, staat het in wisselwerking met de bezettingsstructuren die, hoewel verre van nieuw, net zo adaptief, resistent en voortdurend muteren als elk lid van de coronafamilie.
  • COVID-19 zal niet functioneren als een ‘Great Equalizer’ – De mythe dat een pandemie geen onderscheid maakt tussen rijk en arm, machtig en onteigend, is overduidelijk onjuist. Een bezette en belegerde bevolking en een systematisch achtergebleven economie zijn bijzonder kwetsbaar voor zowel COVID-19 als de economische gevolgen.
  • Wanhopige tijden legitimeren repressieve maatregelen. Het uitroepen van de noodtoestand vormt vaak het voorwendsel voor de introductie van nieuwe repressieve en uitbuitende maatregelen en de verankering en legitimering van bestaande maatregelen.
  • Wat er in Palestina gebeurt, blijft niet in Palestina. Een belangrijke reden waarom Israel voortdurend op zoek is naar diversificatie van zijn repressieportfolio, is dat het deze later naar buiten kan draaien voor economische winst en politiek gewin.

Het dossier zal worden bijgewerkt naarmate de situatie zich verder ontwikkelt. Als je meer informatie of specifieke vragen hebt, neem dan contact  op met whoprofits via [email protected] of via het informatiecentrum.

Viral Occupation

BDS Nederland op Twitter