2 December 2017

“VN-lijst” met bedrijven actief in nederzettingen is in aantocht

Al geruime tijd is er sprake van een VN-lijst van bedrijven die profiteren van de kolonisatiepolitiek van Israël. Het gaat om een zeer belangrijke zaak, die de boycotbeweging BDS nauwgezet volgt.

DocP schreef hier eerder over. Er wordt gespeculeerd over of en wanneer deze ‘Database’ van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN zou worden gepubliceerd. Dat moment lijkt nu aanstaande, gelet op de onderstaande verklaring van 30 november van een groot aantal mensenrechtenorganisaties. Toch is de strijd nog niet gestreden. Israël en de Trump-regering werken koortsachtig om publicatie tegen te houden.

Gemeenschappelijke NGO Verklaring ter Ondersteuning van de door de VN-Mensenrechtenraad Opgestelde Database over Bedrijfsactiviteiten in Nederzettingen in de Palestijnse Bezette Gebieden

De verklaring bevat op hoofdlijnen het volgende:

  • De Database bevat namen van bedrijven die direct of indirect de bouw en groei van nederzettingen in de Palestijnse Bezette Gebieden (PBG) hebben gefaciliteerd en daar profijt van hebben gehad.
  • De 51 organisaties die de verklaring hebben ondertekend benadrukken de noodzaak dat de Database een dynamisch document is dat regelmatig wordt bijgewerkt. Daarnaast is het van essentieel belang dat landen deze inspanning ondersteunen en op constructieve wijze betrokken zijn bij het opstellen en bijwerken van de database, zodat deze als hulpmiddel kan dienen voor regeringen, bedrijven en slachtoffers van mensenrechtenschendingen om een eind te maken aan onrechtmatige en onwettige praktijken.
  • De Database kan door landen worden geraadpleegd voor het opstellen van regelgeving betreffende de handelspraktijken van ondernemingen in de PBG, waar honderden Israelische en buitenlandse bedrijven betrokken zijn bij, bijdragen aan of profiteren van het misbruiken en schenden van mensenrechten van Palestijnen. De Database zou dergelijke bedrijven kunnen attenderen op de gevolgen van het zakendoen in een dergelijk bedrijfsklimaat en richtlijnen kunnen geven betreffende de maatregelen die genomen moeten worden om hun verantwoordelijkheid te nemen en mensenrechten te respecteren.
  • Hoewel de Database de eerste is die door de VN-Mensenrechtenraad is opgesteld, is het niet de eerste lijst van internationale ondernemingen die betrokken zijn bij zorgwekkende activiteiten. Soortgelijke VN-initiatieven waren bijvoorbeeld het VN-Centrum dat rapporteerde over bedrijven die actief waren in ‘Apartheid Zuid-Afrika’ en het VN-Panel van deskundigen voor de illegale exploitatie van de natuurlijke rijkdom van de Democratische Republiek Congo.
  • De Database zou moeten voortbouwen op voornoemde initiatieven. De Database zou zowel bedrijven als hun land van vestiging (in het geval van buitenlandse bedrijven) moeten laten weten dat zij mogelijkerwijs in de lijst worden opgenomen, bedrijven de kans moeten bieden om hun betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen te beëindigen of de informatie aan te vechten als een bedrijf van mening is dat deze onjuist is en een heldere procedure moeten opstellen om binnen een redelijke tijdspanne uit de lijst verwijderd te worden.

Klik hier voor de volledige (Engelse) tekst van de Verklaring en de lijst met ondertekenaars.

de redactie

BDS Nederland op Twitter