27 April 2019

VN-rapporteur: ‘Geen nauwkeuriger woord dan Apartheid voor situatie in Palestina

Op 23 maart jl. publiceerde MO mondiaal nieuws een interview met de VN speciaal rapporteur voor de mensenrechten in bezet gebied Michael Lynk.

Honderdnegenentachtig. 189 grotendeels ongewapende demonstranten werden tijdens hoofdzakelijk vreedzame protesten, die deel uitmaakten van de ‘Great March of Return’ gedood door Israëlische veiligheidstroepen. In een rapport van 28 februari 2019 stelt een speciale VN-onderzoekscommissie dat het geweld met mogelijke uitzondering van slechts twee gevallen een schending van het internationaal recht was. De VN-onderzoekers hebben het daarbij expliciet over oorlogsmisdaden en mogelijke misdaden tegen de menselijkheid.

In een nieuwe reeks rapporten roept Michael Lynk, VN Speciale rapporteur voor de Mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden, expliciet op Israël ter verantwoording te brengen voor deze buitensporige geweldsdaden. De rapporten, gepresenteerd op 18 maart op de veertigste Mensenrechtenraad in Genève, benadrukken de mensonwaardige toestand in de bezette Palestijnse gebieden. 95 procent van de Palestijnen in Gaza heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Lees het gehele artikel op https://www.mo.be/interview/vn-rapporteur-apartheid-het-enige-juiste-woord-voor-de-situatie-isra-l

Daarnaast is het zeer de moeite waard een recente lezing van hem te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=DGBJXGuBQ_8

BDS Nederland op Twitter