8 October 2019

Voelt het kleine EU-lid Luxemburg de tijdgeest aan? Over BDS, één-staat en meer

Afgelopen zaterdag vond in het ministaatje Luxemburg een zeer interessante bijeenkomst plaats. Met dank aan blogger Abupessoptimist. Interessant, niet alleen omdat Gideon Levy er als inleidende spreker opriep tot druk op Israël, de term ‘BDS’ liet vallen en zich bovendien uitsprak vóór een één-staatoplossing. Minstens zo bijzonder was de aanwezigheid van een paar belangrijke gasten: de minister van Buitenlandse Zaken van het Groothertogdom, Jean Asselborn die de bijeenkomst opende. En onder het publiek bevond zich de broer van de groothertog en twee van zijn kinderen.

Asselborn: “Europa, zeg iets!”

Asselborn deed een heftig beroep op Europa om een krachtig eensgezind standpunt aangaande Israël in te nemen. Luxenburg is weliswaar erg klein, maar de Luxemburgse politici voelen meestal goed aan hoe de wind waait in Brussel, Berlijn en Parijs ook al zwijgt men daar in alle talen.

Hieronder enkele citaten uit de blogpost van Abupessoptimist van gisteren (Uniek in Europa: een minister en de koninklijke familie bij een kritisch symposium over Israel).

Het ‘Comité pour une paix juste au proche-orient (CPJPO) organiseerde [in Luxemburg]het symposium“What future for Israelis and Palestinians: Views for the Israeli and Palestinian civil societies” met deelname van zowel Israeli’s en Palestijnen. Dat op zich was niet zonder meer bijzonder, maar het feit dat het werd geopend door de minister van Buitenlandse Zaken, Jean Asselborn, met een heftig beroep op Europa om een krachtig eensgezind standpunt aangaande Israel in te nemen omdat de zaak daar volledig uit de hand loopt, was dat wel. En dat het werd bijgewoond door de broer van de groothertog en twee van diens kinderen, was dat eveneens. En dat terwijl Gideon Levy van de Israelische krant Haaretz een keynote speech gaf, waarin hij opriep tot BDS en druk op Israel van buiten, en zich uitsprak voor een één-staatsoplossing. Een standpunt dat de partijen naar de onderhandelingstafel dwingt om een twee-statenoplossing voor elkaar te krijgen.

Asselborn(socialist) noemde onder meer de situatie in Gaza ‘onhoudbaar’ en vergelijkbaar met ‘een situatie uit een andere eeuw en op een ander continent’. Over de bezetting van de Westoever merkte hij op dat het aantal kolonisten sinds ”Oslo;” is verviervoudigd, en dat een situatie van een ”apartheidsstaat” snel naderbij komt. Hij betreurde het dat in het tijdperk van Trump, waarin Oost-Jeruzalem en de Golan werden weg gegeven, Europa nog meer verdeeld is geraakt en hij pleitte voor een krachtig eensgezind, alternatief Europees standpunt.

Gideon Levykwam daarna aan het woord en sprak Asselborn tegen: ”Sorry, meneer de minister, maar de trein van de twee-statenoplossing heeft het station allang verlaten. En treinen, ook in Luxemburg, keren nooit terug naar het station. De gedachte dat de twee-statenoplossing nog kan worden uitgevoerd is een hardnekkig mythe en het is tijd dat die mythe wordt doorbroken. De dag dat dit gebeurt zal een dag zijn van nieuwe hoop.”
In het begin van zijn speech ging Levy meteen al tekeer tegen het woordgebruik ”het Israelisch-Palestijnse probleem”. Er is geen Israelisch-Palestijns probleem, volgens Levy, er is sprake van een bezetting. ”Is er ooit iemand die in een zaak als van Algerije praat over het Frans-Algerijnse probleem? Nee, het was een Franse koloniale bezetting. In Israel is hetzelfde het geval. En die bezetting is daar om er te blijven. Het is de oudste bezetting ter wereld.” Veel mensen – hijzelf incluis – hadden destijds hoop na de Akkoorden van Oslo – dat er een einde aan zou komen, maar sindsdien is duidelijker dan ooit geworden dat het niet zal veranderen. ”Een half uur rijden van mijn huis bestaat een van de bruutste regimes van de wereld. Israel, de enige democratie in het Midden-Oosten, is alleen een democratie voor zijn Israelische burgers. Het is dus eigenlijk geen democratie. Kan een land half democratisch zijn? Bestaat er zoiets als een beetje zwanger?”

En: “Het is daarom de hoogste tijd dat de wereld in actie komt. Het middel daartoe is BDS, de boycot van Israel, naar het voorbeeld van destijds de strijd in Zuid-Afrika. Als de wereld daar toen niet in actie was gekomen was Zuid-Afrika nog steeds een land van apartheid.  En in Israel-Palestina wordt de wereld geconfronteerd met een vergelijkbaar probleem.”

Niet minder interessant: “Nog een zaak die Levy fel attaqueerde was de manier van de Israelische regering (en de joodse gemeenschappen buiten Israel), om kritiek op Israel scherp te onderdrukken en er het etiket ”antisemitisch’‘ op te plakken. Levy: ”Alleen als het om Israel gaat worden standpunten gecriminaliseerd. Zou het ooit bij iemand opkomen om het misdadig te noemen als mensen weigeren kleding te kopen die in de sweatshops in Azië onder slechte omstandigheden is gemaakt?”

Gesprek met Levy
Abupessoptimist: Toen ik zondag de kans kreeg wat langer met Levy te praten, vertrouwde hij me toe dat zijn huidige standpunten eigenlijk pas de laatste twee à drie jaar tot stand zijn gekomen, onder indruk van de situatie die zich in sneltreinvaart verslechtert. Zijn standpunten, zo voegt hij eraan toe zijn overigens nog steeds in beweging onder invloed van de actualiteit. Om met het besluit, ook van zijn presentatie, af te ronden: ”Het kan nog een tijd doorgaan zoals het is, soms moet iets nog veel erger worden voor er wordt ingegrepen. Maar bedenk dan wel, bij wijze van optimistische noot, dat de grootse veranderingen in de geschiedenis op de meest onverwachte momenten komen. Was er iemand die toen het gebeurde de val van de Berlijnse Muur had voorspeld?”

De redactie

Foto: Minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg, Jean Asselborn

BDS Nederland op Twitter