13 August 2017

Voor de kinderen van Gaza naar het Strafhof in Den Haag

De Gazastrook wordt al tientallen jaren door het Israel onder vuur genomen. Letterlijk en figuurlijk. En het duurt nu al 10 jaar dat Israel Gaza totaal belegert en via land, lucht en zee in een wurggreep houdt.

Honderden jaren lang was de Gazastrook een gebied waar handelsstromen voor inkomsten zorgden, waar nijverheid was en landbouw en visserij. Oude archeologische overblijfselen getuigen van een geschiedenis van meer dan tweeduizend jaar.

De Israelische politiek is erop gericht de Gazastrook met zijn twee miljoen Palestijnen op het bestaansminimum te houden en het leven steeds verder onmogelijk te maken met geregelde bombardementen. De kinderen van Gaza betalen een hoge prijs door een gebrek aan drinkwater, door de uitreisbeperkingen, zelfs als zij ernstig ziek zijn. Maar ook door de beperkingen die Israel niet alleen oplegt op de invoer van bouwmateriaal voor de opbouw van de gebombardeerde en geruïneerde huizen, maar ook op de invoer van gas en olie om ziekenhuizen en andere belangrijke voorzieningen te laten functioneren. Israelische militairen verhinderen Palestijnse vissers om verder dan enkele mijlen met hun bootje de zee op te gaan om te vissen. Boeren lopen gevaar om bij het bebouwen van hun land dat grenst aan de afscheiding met Israel te worden neergeschoten.

Door deze blokkade weet de helft van de bevolking niet of zij de volgende dag te eten zullen hebben. De blokkade van Gaza is een collectieve straf die de kinderen hard treft. In juli 2017 rapporteerde de Verenigde Naties dat Gaza onleefbaar is geworden.

Tadamun steunt het werk van Defense for Children International Palestine in Nederland en Europa en werkt nauw met hen samen. Samen met Defense for Children International Palestine vraagt Tadamun aan het Internationale Strafhof in Den Haag om deze zaak te onderzoeken en om de verantwoordelijke autoriteiten aansprakelijk te stellen. Ook docP vraagt u om mee te doen: teken hier de petitie en deel deze oproep.

de redactie

BDS Nederland op Twitter