6 December 2017

VS-beleid nu één met dat van Israël

President Trump heeft vanmiddag bekend gemaakt dat de Verenigde Staten Jeruzalem erkennen als de hoofdstad van Israël. Ook zal de Amerikaanse ambassade te zijner tijd naar Jeruzalem worden verplaatst. Hierover werd al dagenlang gespeculeerd (zie ons artikel van 3 december) in de media.

Internationale reacties

Oost-Jeruzalem wordt door de internationale gemeenschap beschouwd als bezet gebied. Het besluit van Washington staat dus haaks op het internationaal recht en leidde wereldwijd tot felle reacties. In de eerste plaats vanuit Palestijnse kringen. Namens president Mahmoud Abbas zei een medewerker dat, “dat de Amerikanen geen geloofwaardige rol als bemiddelaar meer kunnen spelen als ze vooruitlopen op de uitkomst van vredesoverleg”. Ook de rest van de moslimwereld reageerde fel. Turkije en Iran liepen daarbij voorop. Opvallend zijn de reacties uit Duitsland. Minister van Buitenlandse Zaken Gabriel: “(…) er is een grens aan onze solidariteit met het oog op de Amerikaans-Duitse relaties”. Partijleider Schulz van de sociaal democraten zei dat Amerika met deze stap de internationale stabiliteit in gevaar brengt, waarmee ook hij de groeiende anti-Amerikaanse stemming in Duitsland verwoordt. Mogherini (commissaris buitenland EU) verklaart dat het standpunt van de EU niet verandert en en dat de EU blijft streven naar een twee-statenoplossing. Met deze uitspraken wordt de kloof tussen de VS en de EU in deze kwestie groter.

Welk Jeruzalem?

Niet duidelijk is intussen welk gebied in en rond Jeruzalem de Amerikaanse president precies bedoelt. Zo is Israël bezig met een wetswijziging die een aantal nederzettingen in bezet gebied bij Jeruzalem trekt. Onduidelijk is ook wat de Amerikanen zich nu nog voorstellen bij het “vredesoverleg” dat Trump en zijn schoonzoon Kushner begin volgend jaar willen herstarten.

Netanyhu volgende week in Brussel; taak voor BDS

Premier Netanyahu van Israël was door president Trump al op de hoogte gebracht van het komende besluit. Hij heeft zichzelf min of meer uitgenodigd in Brussel, wat grote ergernis veroorzaakte Volgende week is hij in Brussel voor overleg met de Europese leiders. Vanuit België wordt een actie voorbereid in verband met dat bezoek. Het wordt duidelijk dat de Europese besluitvorming in Brussel belangrijker wordt voor de landenorganisaties die zich met de boycot van Israël bezig houden.

de redactie

BDS Nederland op Twitter