10 June 2013

Vuur aan de schenen van G4S tijdens aandeelhoudersvergadering

Mensenrechtenactivisten in Londen hebben, binnen, tijdens de jaarvergadering van het beveiligingsbedrijf G4S een spandoek ontvouwd met het opschrift  “Stop G4S”  en de bijeenkomst verstoord door zingen en lawaai, totdat bewakers hen dwongen om de zaal te verlaten. Meer dan 15 actievoerders die bedrijfsaandelen hadden gekocht legden het bedrijf het vuur aan de schenen tijdens de vraag- en antwoordsessie aan het einde van de vergadering.Terwijl ‘s werelds grootste beveiligingsbedrijf vergaderde in Salters’ Hall, nabij Moorgate, in het hart van Londen, dromden buiten ruim honderd demonstranten samen in een opruiende en symbolische demonstratie, waarin zij G4S beschuldigden van betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen.

In een van de grootste protesten die ooit tegen de omstreden multinational werden gehouden, riepen anti-G4S activisten leuzen naast een opgeworpen barricade en een gevangeniscel.

De barricade en de cel symboliseerden de toerusting waarmee de firma Israël’s “apartheidsmuur” voorziet, en de brutale opsluiting van Palestijnen, alsook het misbruik van mensen in detentie.

De demonstranten, van vakbonden, goede doelen en religieuze groeperingen, schroefden hiermee de druk op het bedrijf op dat reeds geruime tijd onder vuur stond wegens tekortschietende beveiliging van de Olympische Spelen in Londen vorig jaar.

Het bedrijf werd beschuldigd van medeplichtigheid aan de illegale Israëlische bezetting van Palestina door het leveren van apparatuur voor de illegale muur, controleposten, gevangenissen in Israël waar Palestijnen in strijd met het internationaal recht worden vastgehouden, en diensten aan illegale nederzettingen. Meer dan 9.000 mensen ondertekenden in de 24 uur voorafgaand aan de AVA een petitie tegen G4S’ steun voor de Israëlische schendingen van het internationaal recht.

De Campagneleider Rafeef Ziadah van War on Want zei: “G4S levert apparatuur en diensten aan Israëlische gevangenissen waar Palestijnse politieke gevangenen, waaronder kindgevangenen, illegaal worden vastgehouden en gemarteld in Israël. We brengen onze boodschap direct over aan de G4S Raad van Bestuur en de aandeelhouders op hun jaarvergadering, met oproep aan G4S hun medeplichtigheid aan  de Israëlische bezetting te stoppen. ”

Er zijn meer dan 750 klachten tegen G4S uitgebracht wegens de manier waarop het  omgaat met Britse detentiecentra en deportaties.

Het bedrijf moet zich nu verdedigen tegen een onderzoek over Jimmy Mubenga, een migrant uit Angola, die is overleden terwijl G4S bewakers hem vasthielden tijdens zijn deportatie. Tijdens het gerechtelijk onderzoek bleek dat onder personeel van de firma regelmatig racistische grappen de ronde doen.

John Snowdon, van de “Stop G4S” Campagne, zei: “G4S heeft het gebruik van extreem geweld en machtsmisbruik tegen migranten door zijn medewerkers niet weten in te dammen. Het is ongelooflijk dat G4S nog steeds twee detentiecentra voor migranten mag runnen.”

Bron: http://stopg4s.net/g4s-agm-2013-protest

BDS Nederland op Twitter