11 August 2016

Wordt Nada Kiswanson bedreigd door de Mossad?

De 31-jarige Nada Kiswanson, die voor de Palestijnse organisatie Al Haq werkt,  wordt sinds een half jaar ernstig bedreigd op Nederlandse bodem. De doodsbedreigingen hebben betrekking op haar werkzaamheden voor het Internationaal Strafhof. De juriste levert het Hof materiaal aan voor het zogeheten vooronderzoek dat het Hof uitvoert naar mogelijke oorlogsmisdrijven door Israël in Palestina. Dit bericht de NRC vandaag in het artikel Mensenrechtenjurist in Nederland ernstig bedreigd.

De juriste met de Zweedse en Jordaanse nationaliteit ontvangt sinds begin dit jaar mysterieuze telefoontjes op haar huisadres. Nadat ze een anonieme prepaid telefoon had gekocht om van de bedreigingen af te komen, werd ze binnen een etmaal op dat toestel door iemand gebeld die haar eerder had geïntimideerd. Ook heeft ze bloemen ontvangen met een intimiderende boodschap.

De dreigementen lijken veel te geavanceerd voor een particulier en daarom wordt vermoed dat de Israëlische geheime dienst Mossad erachter zit. Israël noemt de beschuldigingen in de krant absurd. Uitgebreider willen de Israëlische autoriteiten niet reageren.

Het onderzoek naar de dreigementen staat onder leiding van advocaat-generaal Simon Minks van het arrondissementsparket Den Haag, die gespecialiseerd is in internationale strafzaken als oorlogsmisdrijven en terrorisme. De Nederlandse autoriteiten nemen de zaak zeer serieus. Inmiddels ontvangt Kiswanson beveiliging.

Mogelijk wordt deze zaak een testcase voor de vraag, ‘kan de Nederlandse staat zijn burgers en inwoners beschermen tegen deze nieuwe vorm van terreur? Ook als zou blijken dat een “bevriende mogendheid” hier actief bij betrokken is?’

Een woordvoerder van Amnesty International in NRC:

Dit is heel gevoelig. Nederland beroept zich terecht op zijn goede ondersteuning van mensenrechten in het buitenland. Dat in eigen land een mensenrechtenverdediger wordt bedreigd, is dus heel slecht voor de Nederlandse reputatie.

Amnesty International sloot tijdelijk zijn kantoor in Den Haag, na een inbraak in een e-mailaccount die gerelateerd lijkt aan de bedreiging van Kiswanson. In een vandaag gepubliceerde verklaring schrijft Amnesty International zich ernstige zorgen te maken over de aanhoudende doodsbedreigingen en intimidatie van Nada Kiswanson, en roept de Nederlandse regering op maatregelen te nemen:

We roepen de Nederlandse overheid op om op het hoogste niveau publiekelijk te verklaren dat deze ernstige bedreigingen, die mogelijk uit het buitenland afkomstig zijn, onacceptabel zijn op Nederlands grondgebied. Naast de al genomen beveiligingsmaatregelen moet het lopende politieonderzoek naar de voortdurende doodsbedreigingen, de hoogste prioriteit krijgen. De Nederlandse staat is verplicht om mensenrechtenverdedigers als Nada Kiswanson te beschermen.

 

De Nederlandse regering moet zo snel mogelijk relevante beschermingsmechanismen voor mensenrechtenverdedigers instellen. Er dient in ieder geval snel een centraal aanspreekpunt (‘focal point’) te komen voor medewerkers van internationale organisaties die zich bezighouden met internationale rechtsspraak.

 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken moet ervoor zorgen dat de Nederlandse regering op proactieve wijze voldoet aan haar verplichtingen als gastland voor het Internationaal Strafhof. De Nederlandse autoriteiten moeten de veiligheid en bescherming garanderen van iedereen die in Nederland werkt aan kwesties die gaan over internationale rechtspraak en hun adequate toegang bieden tot beschermingsmechanismen. Dit geldt in het bijzonder in Den Haag, een stad die zich profileert als shelter city voor mensenrechtenverdedigers en als internationale stad van Vrede en Recht.

Lees in het artikel Ze dacht dat Nederland veilig was het hele verhaal over de bedreigingen aan het adres van de juriste. Kiswanson heeft vanmiddag op NPO radio 1 een toelichting gegeven op de berichtgeving, wat hier is terug te luisteren.

Enkele reacties op twitter:

kiswansontweet1

 

kiswansontweet2

 

kiswansontweet3

BDS Nederland op Twitter