16 December 2019

Zijn de Christenen voor Israel van God los?

Exodus 20:

  1. Gij zult niet doden
  2. Gij zult niet stelen
  3. Gij zult geen valse getuigenis spreken
  4. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

Wil men als christen een plekje in de hemel bemachtigen, dan dient men, zoals iedereen wel weet, te allen tijde de 10 geboden in acht te nemen. Die kunnen de bijbelvaste christenen in Nijkerk u feilloos opsommen. Echter, waar het gaat om het heilige land, nemen zij het niet zo nauw.

Zij geloven namelijk dat Jezus zal terugkeren op aarde als het hele gebied dat zij bijbels Israel noemen in joodse handen is en alle joden ernaar zijn teruggekeerd. Voor de joden resteert dan de keuze tussen bekering tot het christendom of de dood. Een uiterst antisemitische gang van zaken. En dit proces probeert de organisatie Christenen voor Israel te versnellen door voor zover zij kunnen bij te dragen aan de annexatie van de Palestijnse gebieden door Israel. Dat daarbij bovenstaande geboden met voeten worden getreden, vormt voor hen geen belemmering. Zo prijzen zij aan en verkopen zij in het Israel Producten Centrum expliciet daardoor verkregen producten afkomstig uit de illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied als wijn, dode zee producten, dadelproducten enzovoort.

Niet alleen riskeren zij daarbij hun plaatsje in het hiernamaals te verliezen, maar ook overtreden zij willens en wetens Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en plegen zij misschien wel ordinaire belastingfraude. Volgens een richtlijn van de Europese Unie moeten dergelijke producten voor consumenten als zodanig herkenbaar zijn d.m.v. een etiket. Zo niet, is er sprake van consumentenbedrog. Bovendien moeten er voor deze producten invoerrechten worden betaald omdat zij niet vallen onder het associatieverdrag tussen de EU en Israel en zij dus niet mogen profiteren van de gunstige invoervoorwaarden, net zomin als Palestijnse producten uit exact hetzelfde gebied dat kunnen. Dit werd onlangs bevestigd door een uitspraak van het Europese Hof. De Tweede Kamer nam daarop een tegenmotie aan op instigatie van de Israëlische ambassade in samenwerking met de ChristenUnie.

De BDS-beweging heeft overigens weinig op met een etiket, evenmin als The Rights Forum . Een etiket biedt weliswaar duidelijkheid aan consumenten over de herkomst van een product, maar geeft er ook impliciet legitimiteit aan. SOMO en docP adviseerden enige jaren geleden al dat supermarkten de productieketen van Israëlische producten in kaart moeten brengen, en niet langer moeten samenwerken met handelaren in nederzettingenproducten, zoals Mehadrin, Hadiklaim, Edom Fruits, Arava Export Growers, Agrexco/Carmel/Bickel en AdaFresh.

Enkele maanden geleden heeft het ministerie van Economische Zaken de organisatie Christenen voor Israel op de vingers getikt wegens het ten onrechte als ‘Israëlisch’ verkopen van producten in het Israel Producten Centrum. In plaats van simpelweg zich aan wet- en regelgeving te houden en geen belasting te ontduiken, besloot het Israelcentrum om “Israel-verwenavonden” te organiseren in de geboortemaand van Jezus. De maand waarin veel christenen uit de hele wereld de geboorteplaats van Jezus, Bethlehem, op Palestijns grondgebied, bezoeken maar wat Israel christenen uit Gaza wederom verbiedt.

Reden genoeg om in actie te komen!

Op 19 december organiseert het Israël Producten Centrum in Nijkerk een dergelijke “Feestelijke verwenavond”. Tussen 18 en 20 uur zullen activisten uit verschillende delen van het land, met leuzen als “Gij zult niet stelen”, en “Bezettingswijn schande, bloed aan je handen”, zich demonstratief voor de deur van het Israel Producten Centrum posteren, en zelf het glas heffen met apartheidsvrije wijn uit Zuid-Afrika.  Zij willen hiermee aandacht vestigen op de illegale herkomst van veel producten aangeboden door het IPC.

Het wordt tijd dat het Ministerie van Economische Zaken een eind maakt aan de heling van producten van illegale herkomst!

Stuur ons een mail als u mee wilt doen: [email protected]

BDS Nederland op Twitter