9 February 2018

Archeologie, middel voor etnische zuivering Jeruzalem

 

Diplomaten van de Europese Unie waarschuwen. Israel misbruikt toerisme om de kolonisatie te normaliseren.

Het diplomatieke rapport dat is bestemd voor de Europese buitenlandse dienst in Brussel, beschrijft hoe Israel archeologische en toeristische locaties ontwikkelt op plekken in Jeruzalem die worden bewoond door Palestijnen. Dat leidt om te beginnen tot inkomsten voor de staat en de toeristenbranche. Principieel belangrijker is dat de verjoodsing van Palestijnse wijken en daarmee etnische zuivering normaal wordt gemaakt. Dat gaat hand-in-hand met het beleid om toeristen de “bewijzen” te laten zien van de ononderbroken joodse geschiedenis van duizenden jaren, in Jeruzalem en de rest van het land. De oorspronkelijke Palestijnse bewoners – zowel moslims als christenen – zien hun geschiedenis weggedrukt worden en uiteindelijk verdwijnen. Al eerder is aangetoond dat dat op veel plaatsen gepaard met vernietiging van archeologische overblijfselen van Palestijnse, vroege christelijke, romeinse en nog oudere culturen. Archeologie is in Israel geen wetenschap maar politiek.

In de laatste jaren zijn vaker de jaarlijkse rapporten van de Europese diplomatieke vertegenwoordigers – de ‘heads of mission’ – uitgelekt. Deze keer via de Engelse krant, The Guardian. Waarschijnlijk worden de rapporten in Brussel buiten de publiciteit gehouden om de betrekkingen met Israel niet te schaden. Uri Rosenthal – een paar jaar geleden Nederlands minister van Buitenlandse Zaken en zeer pro-Israel – heeft zich bijzonder kwaad gemaakt om dit geregelde uitlekken. Dat het nu weer een krant is die de informatie brengt wijst erop dat een minderheid van EU-lidstaten nog steeds probeert de rapporten binnen het politieke circuit te houden.

Oost-Jeruzalem is wat deze aggressieve vorm van politieke archeologie betreft belangrijk, zowel vanwege de grote toeristensstroom als door het feit dat het de enige plek is waar nationale parken op woonwijken worden gepland. Het rapport vermeldt als voorbeeld het project Stad van David. Dit is een door de regering gefinancierd archeologisch park in de Palestijnse wijk Silwan waar excursies worden aangeboden door de ruïnes van het oude Jeruzalem. In Silwan wonen 10.000 Palestijnen en 450 joodse kolonisten die door de bewapende politie zwaar worden bewaakt. Het park Stad van David wordt ontwikkeld door Elad, een organisatie van kolonisten.

Het rapport: “Critics have described the project as turning the World Heritage Site of Jerusalem into a commercial theme park while local Palestinian residents are absent from the narrative being promoted to the visitors.” En: “The report also cited a project, approved in May [2017], to build a cable car that would connect West Jerusalem to the Old City, an area internationally recognised as occupied. One stop would be 130 metres from the Dome of the Rock (…)” Deze kabelbaan moet in 2020 gereed zijn en zal daarna verder worden doorgetrokken in bezet Oost-Jeruzalem. Toeristen zullen onder andere op 130 meter afstand voorbijglijden van het Haram al-Sharif/tempelberg complex.

Nb: DocP heeft een project lopen rond toerisme dat onder meer misleidende informatie door Nederlandse reisbureaus over reizen door Israel en de bezette gebieden aan de orde stelt.

De redactie

foto: animatie van de geplande kabelbaan

BDS Nederland op Twitter