27 October 2019

13-15 nov. Rotterdam, Haren, Utrecht: Ontmoeting met Omar Harami, Sabeel Jeruzalem

Omar Harami is directeur van Sabeel Jeruzalem, het oecumenisch centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie.

Op drie plaatsen kunt u hem ontmoeten:

in de Pauluskerk te Rotterdam op 13 november

in de Doopsgezinde Kerk te Haren (Groningen) op 14 november

en in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk Nederland in Utrecht op respectievelijk op 15 november 2019.

Hier vindt u de programma’s van de bijeenkomsten en de wijze van inschrijving.

Wij hopen dat u in de gelegenheid bent een van de bijeenkomsten bij te wonen en kennis te nemen van het belangrijke, inspirerende werk dat Sabeel Jeruzalem verricht: bevrijdingstheologie in de praktijk van het verscheurde Land.

Vriendelijke groet

Kees Blok, voorzitter Kairos-Sabeel Nederland

BDS Nederland op Twitter