20 June 2018

Werkgroep richt zich op Israëls militaire onderdrukkingsapparaat en zoekt uitbreiding

(geactualiseerd 28-06-2018)

De “Werkgroep Militair Industrieel Complex Israël”, opgericht in 2016, is een initiatief van DocP, aangevuld met externe partners. We richten ons op het uitpluizen van de samenwerking tussen Israël en Nederland op veiligheids- en militair gebied. Daarbij onderzoeken we de productie, verkoop en verspreiding van wapensystemen en veiligheidsprodukten en –diensten naar en vanuit Israël. Tot de instellingen die betrokken zijn bij deze activiteiten, horen onder meer regeringen, bedrijven en universiteiten.

Onze activiteiten nemen verschillende vormen aan, zoals het organiseren van workshops en lezingen, het doen van onderzoek en het schrijven van rapporten, artikelen, folders en brieven. Het is vooral gericht op het ondersteunen van activisten bij hun campagnes tegen de Nederlandse betrokkenheid bij de Israelische apartheid. Het is een onderdeel van een grotere internationale BDS-beweging (Boycot, Desinvesteren en Sancties). BDS roept op tot een militair embargo tegen Israël en tot de doelgerichte campagnes tegen  bedrijven als Elbit, G4S en HP. Maar wij als werkgroep richten ons ook op de specifieke context van Nederland en EU/Europa.

Ons meest recente onderzoek ging over de ‘Sleepwet’, naar aanleiding van de mogelijkheid dat Nederland haar massaal bijeengesleepte gegevens zou delen met Israëlische inlichtingendiensten. Onze werkgroep schreef een rapport en een artikel over dit onderwerp en een folder ter verspreiding voor het referendum over de Sleepwet op 21 maart 2018. We blijven bezorgd over hoe de regering om zal gaan met de resultaten van het referendum.

In 2017 hield de Werkgroep Militair zich bezig met het Law Train programna, aangezien tot voor kort een Nederlandse afgevaardigde van het O.M. (Openbaar Ministerie) zitting had in de adviesraad daarvan. Law Train was een door de EU gefinancierd programma dat werd gecoördineerd door de universiteit van Bar Ilan, die samenwerkte met de Israëlische politie bij het onderzoeken van ondervragingstechnieken en arrestatiepraktijken. Na het sturen van een aantal brieven aan het O.M., kregen we te horen dat het O.M. niet langer betrokken was bij het programma.

De laatste jaren is Nederland een aantal verschillende vormen van samenwerking met Israël aangegaan op het gebied van digitale veiligheid ofwel ‘cybersecurity’ (zoals met de Smart Cities congressen), dus dat is ook iets waar wij als werkgroep bovenop zitten. Een aantal van de Israëlische deelnemers aan het Smart Cities congres in Den Haag in 2016 was betrokken bij de Israëlische apartheid, dat geld ook voor verscheidene cybersecurity congressen die sindsdien in Den Haag en Rotterdam zijn gehouden. Wij denken ook na over een campagne voor Apartheidvrije zones in Nederland waarbij scholen, bedrijven, vakbonden, gemeenten en andere instellingen verklaren dat zij ‘apartheidvrij’ zijn.

Wij steunen ook de activiteiten van de Europawijde organisatie ECCP (European Coordination of Committees and Associations for Palestine) die de EU heeft opgeroepen te stoppen met het financieren van Israelische militaire bedrijven.

Een belangrijk onderdeel van onze activiteiten ter ondersteuning van de internationale BDS-campagne is het in de gaten houden van de Nederlandse activiteiten van het brdrijf Elbit. Dit, gezien Elbits betrokkenheid bij de apartheidmuur en het verlenen van andere hand- en spandiensten aan de bezetting. In het verleden heeft het Nederlandse pensioenfonds ABP geïnvesteerd in Elbit en lijkt nog steeds te investeren in de divisie Cyber and Intelligence, een dochteronderneming van Elbit, overgenomen van NICE.

Elbit heeft een fabriek in Woensdrecht, waar onderhoud wordt gepleegd aan de F-16 gevechtsvliegtuigen. Het Nederlandse Ministerie van Defensie koopt ook producten van Elbit, zoals ‘smart vests’, helmen en spionagetechnologie.

Onze werkgroep komt ongeveer 1 keer in de 6 weken bij elkaar en omvat zowel medewerkers van docP als externe leden (zoals vredesactivisten en Palestina solidariteitsactivisten). Wij zoeken uitbreiding met mensen die achter de drie principes van de BDS-beweging (zie onder) staan en die met het oog op Israël en de bezetting geïnteresseerd zijn in het tegengaan van de groeiende handel in wapens, de militaire samenwerking en de groeiende tendens tot controle van de civiele maatschappij (camera’s met gezichtsherkenning, etc.).

De Werkgroep Militair Industrieel Complex Israël

De 3 principes van de BDS-beweging:

1 gelijke rechten voor Palestijnen in Israël  2 stoppen van de bezetting  3 recht op terugkeer voor de vluchtelingen en hun nakomelingen

 

BDS Nederland op Twitter