21 November 2018

TNI publiceert belangrijk rapport over druk op BDS

Vrijheid onder druk;

Veel regeringen wereldwijd zijn actief om bewegingen, organisaties en individuen die opkomen tegen onderdrukking de mond te snoeren. Juist dictaturen en autoritair geregeerde staten maken daarbij in toenemende mate gebruik van moderne technologieën. Ook democratische landen laden vaak de verdenking op zich verder te gaan dan “de strijd tegen terrorisme” en het “opsporen van criminele netwerken”. Deze beperking van de publieke ruimte bedreigt sociale bewegingen en essentiële rechten op het gebied van vrije meningsuiting, fysieke veiligheid en toegang tot het debat.

TNI-rapport: BDS uitgelicht

Shrinking Space and the BDS Movement’ – krimpende ruimte en de BDS beweging – is het nieuwste rapport in de TNI-serie Rethinking Shrinking Space. TNI, het Trans National Institute, denkt dat de ‘politieke ruimte’ voor maatschappelijke organisaties niet alleen krimpt maar als wij niet oppassen, zelfs wordt afgebroken. TNI werkt met activisten en academische onderzoekers samen om dit onderwerp kritisch te onderzoeken. Dit rapport bekijkt in het bijzonder de juridische en politieke druk op de beweging voor Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS), de wereldwijde campagne die Israël onder druk wil zetten om mensenrechtenschendingen te stoppen. BDS werd in 2005 gestart door een grote groep Palestijnse maatschappelijke organisaties.

BDS, een testcase

Dat TNI juist BDS uitkiest is niet zonder reden. BDS richt zich op de essentie van wat in ons werelddeel ‘westerse waarden’ worden genoemd, namelijk gelijkwaardigheid en gelijke rechten. BDS richt zich niet op een concreet politiek programma, bijvoorbeeld een Palestijnse staat naast Israël of één democratische staat. BDS roept op tot geweldloze druk op Israël en neemt het internationaal recht als kader, kortom voorwaarden die nodig zijn voor een uiteindelijke oplossing. Elke poging om een dergelijke brede, geweldloze beweging te criminaliseren of te onderdrukken zal dus zeer kritisch gevolgd en aangevochten moeten worden. En, één ding mag niet worden vergeten: de staat Israël is een zeer belangrijke leverancier van spionage software en heeft BDS herhaaldelijk als een “strategisch gevaar” benoemd.

Hier de link naar het volledige, Engelstalige rapport van TNI.

De redactie

Afbeelding: Israëlische Pegasus software werd o.a. gebruikt door Saoedie-Arabië om Khashoggi op te sporen (Richard Silverstein)

BDS Nederland op Twitter