7 August 2020

Action alert: Mahmoud Nawajaa moet vrij! #FreeMahmoud

Op 30 juli hebben Israelische bezettingstroepen een nachtelijke inval gedaan in het huis van de prominente Palestijnse mensenrechtenverdediger Mahmoud Nawajaa, de algemeen coördinator van het Palestijnse Nationale BDS-Comité (BNC).

Ze arresteerden Mahmoud, sleurden hem weg bij zijn vrouw en drie kinderen, sloegen hem in de boeien en brachten hem van zijn huis op de Westelijke Jordaanoever over naar een gevangenis in Israël. De Israelische militaire rechtbank besloot dat Mahmoud nog 14 dagen mag worden vastgehouden in zgn. “administratieve detentie”. Mahmoud heeft geen advocaat kunnen spreken en er is geen tenlastelegging.

De arrestatie vindt plaats in een periode waarin Israël de annexatie van grote delen van de bezette Westbank voorbereidt. De Palestijnen zijn dagelijks getuige van huisuitzettingen, huisverwoestingen, verbranding van boomgaarden, ontworteling van olijfbomen, geweld tegen burgers waaronder veel jongeren, willekeurige arrestaties, en bombardementen op Gaza.

Niet alleen Mahmoud, maar ook andere mensenrechtenverdedigers die opkomen voor de rechten van de Palestijnen worden op dergelijke wijze geïntimideerd.  Als coördinator van de wereldwijde BDS-beweging is Mahmoud Nawajaa zonder twijfel een mensenrechtenverdediger zoals gedefinieerd in de EU-richtlijnen: hij promoot strikt geweldloze, antiracistische BDS-campagnes voor de universeel erkende mensenrechten, met name het recht op zelfbeschikking, non-discriminatie en gelijkheid, evenals het recht om terug te keren naar je eigen land.

Volgens het Internationaal Verdrag van de VN inzake de bestrijding en bestraffing van apartheid is de “vervolging van organisaties en personen, door hen fundamentele rechten en vrijheden te ontnemen, omdat ze zich verzetten tegen apartheid”, een van de onmenselijke daden die worden gepleegd om een apartheidssysteem te handhaven.

Het geval van Mahmoud is niet uniek, maar het is wel aanleiding om op te roepen tot actie tegen Israëls onderdrukking van al diegenen die zich legitiem tegen het Israëlische apartheidsregime verzetten. Schrijf alstublieft naar het Kamerlid van je voorkeur en deel dit bericht ook op twitter.

(zie voor emailadressen onderaan de voorbeeldbrief)

Voorbeeldbrief:

Op 30 juli hebben Israelische bezettingstroepen een nachtelijke inval gedaan in het huis van de prominente Palestijnse mensenrechtenverdediger Mahmoud Nawajaa, de algemeen coördinator van het Palestijnse Nationale BDS-Comité (BNC).

Ze arresteerden Mahmoud, sleurden hem weg bij zijn vrouw en drie kinderen, sloegen hem in de boeien en brachten hem van zijn huis bij Ramallah op de Westelijke Jordaanoever over naar een gevangenis in Israël. De Israelische militaire rechtbank besloot dat Mahmoud nog 14 dagen mag worden vastgehouden in zgn. “administratieve detentie”. Al die tijd zal hij geen advocaat kunnen spreken en er is geen tenlastelegging.

De arrestatie vindt plaats in een periode waarin Israël de annexatie van grote delen van de bezette Westelijke Jordaanoever voorbereidt. De Palestijnen zijn dagelijks getuige van huisuitzettingen, huisverwoestingen, verbranding van boomgaarden, ontworteling van olijfbomen, geweld tegen burgers waaronder veel jongeren, willekeurige arrestaties, en bombardementen op Gaza.

Niet alleen Mahmoud, maar ook andere mensenrechtenverdedigers die opkomen voor de rechten van de Palestijnen worden op dergelijke wijze geïntimideerd. Als coördinator van de wereldwijde BDS-beweging is Mahmoud Nawajaa zonder twijfel een mensenrechtenverdediger zoals gedefinieerd in de EU-richtlijnen: hij promoot strikt geweldloze, antiracistische BDS-campagnes voor de universeel erkende mensenrechten, met name het recht op zelfbeschikking, non-discriminatie en gelijkheid, evenals het recht om terug te keren naar je eigen land.

Volgens het Internationaal Verdrag van de VN inzake de bestrijding en bestraffing van apartheid is de “vervolging van organisaties en personen, door hen fundamentele rechten en vrijheden te ontnemen, omdat ze zich verzetten tegen apartheid, een van de onmenselijke daden die worden gepleegd om een apartheidssysteem te handhaven.

Wij vragen u de wederrechtelijke arrestatie en detentie van Mahmoud Nawajaa en andere mensenrechtenverdedigers expliciet te veroordelen en de minister en de regering op te roepen hiertegen op te treden, ook in Europees verband. Israël moet Mahmoud Nawajaa en andere mensenrechtenverdedigers per direct vrijlaten! Laat Israel niet boven de wet staan!

Emailadressen (en twitteraccounts):

Tweede Kamercommissie buitenland

e-mail: [email protected]

twitter: @BuZatweedekamer

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten

[email protected]

Nederlandse ambassade Tel Aviv

[email protected]

Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah

[email protected]

Tweede Kamercommissie buitenland

e-mail: [email protected]

twitter: @BuZatweedekamer

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten

[email protected]

Nederlandse ambassade Tel Aviv

[email protected]

Nederlands vertegenwoordiging in Ramallah

[email protected]

(eventueel de Israelische ambassade in Den Haag: [email protected])

Buitenlandwoordvoerders:
Martijn van Helvert (CDA)
e-mail: [email protected]
twitter: @Martijncda
Sjoerd Sjoerdsma (D66)
e-mail: [email protected]
twitter: @swsjoerdsma
Salima Belhaj (D66)
e-mail: [email protected]
twitter: @SalimaBelhaj
Bram van Ojik (GroenLinks)
e-mail: [email protected]
twitter: @BramvanOjikGL
Sadet Karabulut (SP)
e-mail: [email protected]
twitter: @SadetKarabulut
Lilianne Ploumen (PvdA)
e-mail: [email protected]
twitter: @Ploumen4Women
Tunahan Kuzu (DENK)
e-mail: t.kuzu@tweedekamer.nl
twitter: @tunahankuzu
Joël Voordewind (ChristenUnie)
e-mail: [email protected]
twitter: @JoelVoordewind
Lammert van Raan (PvdD)

e-mail: [email protected]

twitter: @LammertvanRaan

Gerrit-Jan van Otterloo (50Plus)

e-mail: [email protected]

twitter: @GJPvanOtterloo

Kees van der Staaij (SGP)
e-mail: [email protected]
twitter: @keesvdstaaij
Bente Becker (VVD)
e-mail: b.becker@tweedekamer.nltwitter: @bentebecker
Raymond de Roon (PVV)
e-mail: [email protected]
twitter: @rderoonpvv
Thierry Baudet (FvD)

e-mail: [email protected]

twitter: @thierrybaudet

BDS Nederland op Twitter