Actueel beleidsplan 2024

Doelstelling

De stichting Diensten- en Onderzoekscentrum Palestina, docP, is in 2012 opgericht en zet zich in om de boycot, desinvestering en sancties (BDS) in Nederland te ondersteunen, te bundelen en te versterken. In 2009 startte het netwerk “Samenwerken voor Palestina” met de BDS campagne in Nederland. DocP is opgericht om het netwerk professioneel te ondersteunen.

Hiertoe initieert docP zelf campagnes en ondersteunt zij organisaties en/of individuen die campagnes willen starten.

Daarnaast omvat een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden informatievoorziening t.a.v. de voortgang van BDS en actuele vraagstukken.

Wijze van verwerving van inkomsten

DocP verwerft haar inkomsten via giften van particulieren en instellingen. Via de website, nieuwsbrieven en voorlichting door bestuursleden worden de activiteiten van docP onder de aandacht gebracht.

Het beheer en de besteding van het vermogen

De campagnes die geïnitieerd worden door docP, worden ontwikkeld binnen het framework van de internationale BDS beweging.
In samenwerking met ons actieteam worden campagnes ontwikkeld die aansluiten bij de doelstelling van de stichting.

Jaarbegrotingen worden ontwikkeld op basis van verwachte campagnes. Bestuursleden zijn onbezoldigd, teamleden hebben recht op een vrijwilligersvergoeding.
Maandelijks terugkerende kosten worden gemaakt voor onderhoud en doorontwikkeling van de website en nieuwsbrieven.

Het vermogen staat op de rekening van de TRIODOS bank. Voor de lopende uitgaven aan campagnes maken wij gebruik van ING Bank.
2-maandelijks komt het bestuur bijeen om o.a. de cijfers en de campagnes te bespreken en daarnaast is er onderling contact via de mail.
Jaarlijks publiceert de stichting een financieel overzicht op de website.

BDS Nederland op Twitter