13 July 2016

BDS blijft groeien ondanks Israels onderdrukkingsoffensief: elf voorbeelden

Israel slaagt er maar niet in om de wereldwijd toegenomen steun voor de elf jaar geleden opgerichte BDS beweging te stoppen en daarom heeft de Israelische regering een wanhopig en gevaarlijk tegenoffensief gelanceerd en zet alle middelen in om de beweging te demoniseren.

Niettemin is steun voor BDS niet alleen toegenomen maar  in een stroomversnelling geraakt. Westerse regeringen, grote politieke partijen en de belangrijkste internationale mensenrechtenorganisaties hebben de afgelopen maanden BDS erkend als een legitiem middel om met geweldloze campagnes te pleiten voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor Palestijnen.

Onderstaand volgt een greep uit de ontwikkelingen in de BDS beweging in de eerste helft van 2016. Eerder zijn publicaties verschenen over de belangrijke BDS successen in 2014 en 2015.

 1. De #RightToBoycott campagne krijgt steeds meer steun van organisaties en overheden

Op verzoek van Israel proberen de Amerikaanse, Engelse, Franse en Canadese regeringen BDS te verbieden. Israel legt een reisverbod op aan de medeoprichter van de BDS beweging Omar Barghouti en zegt dat het wellicht zijn verblijfsvergunning zal intrekken. Reguliere organisaties en zelfs regeringen zien Israels onderdrukkingsoffensief tegen BDS als een gevaarlijke aanslag op fundamentele vrijheden.

Zweedse, Ierse en Nederlandse kabinetsleden hebben publiekelijk het recht verdedigd om door middel van BDS te pleiten en campagne te voeren voor Palestijnse rechten volgens internationaal recht, evenals organisaties als Amnesty Internationalde Internationale Federatie voor Mensenrechten (FIDH) en de American Civil Liberties Union (ACLU).

Meer dan 23.000 mensen hebben de petitie aan de Verenigde Naties ondertekend over #RightToBoycott en op de vergadering van de VN Mensenrechtenraad (UNHRC) op 27 juni jl. werd een verklaring hierover gepresenteerd.

Israels antidemocratische onderdrukkingsoffensief heeft de steun aan de BDS beweging niet doen afnemen maar heeft de beweging juist meer bekendheid én nieuwe doelgroepen opgeleverd.

 1. De campagne Stop G4S wordt machtiger en verspreidt zich wereldwijd

De internationale campagne om druk uit te oefenen op G4S om zijn betrokkenheid bij het Israelische gevangenissysteem, politie, leger, checkpoints en illegale nederzettingen te beëindigen heeft in 2016 aanzienliPicture 2 wit onderschriftjke vooruitgang geboekt.

BDS acties hebben ertoe geleid dat G4S contracten met 3 VN organisaties in Jordanië en een grote restaurantketen in Colombia is kwijtgeraakt en dat een overheidsfonds in Koeweit zijn investeringen uit G4S heeft teruggetrokken. In de afgelopen twee jaar hebben campagnes al een reeks overwinningen geboekt: bedrijven, liefdadigheidsorganisaties en investeerders over de hele wereld, o.a. de Bill and Melinda Gates Foundation en de United Methodist Church in de VS, hebben gedesinvesteerd.

Vakbonden en actiegroepen in de VS, Egypte, Uruguay, Chili en Libanon breiden hun G4S campagnes uit. In meer dan tien landen wordt momenteel de Stop G4S campagne gevoerd. Op de aandeelhoudersvergadering in juni heeft G4S zijn verklaring van afgelopen maart herhaald dat het bedrijf voornemens is om zijn Israelische dochteronderneming te verkopen. Het bedrijf gaat echter niet zo ver dat het garandeert alle betrokkenheid bij Israels gevangenissysteem en andere mensenrechtenschendingen te zullen beëindigen.

 1. De campagnes tegen medeplichtigheid van bedrijven zijn effectiever dan ooit tevoren

In januari beëindigde de Franse telecom gigant Orange de franchise overeenkomst met Partner Communications (PC) daartoe aangezet door acties in Frankrijk en Egypte tePicture 3 wit onderschriftgen de steun van PC aan de Israelische bezetting. In dezelfde maand heeft het Ierse CRH zijn Israelische dochtermaatschappij Nesher Cement verkocht onder druk van de publieke opinie over Nesher’s levering van cement voor de bouw van de Israelische apartheidsmuur en nederzettingen.

Na een storm van protest op social media annuleerde sportkleding gigant Reebok een speciale uitvoering van sneakers ter ere van de viering van de “Israelische Onafhankelijkheidsdag”.

In april beëindigde  de Braziliaanse provincie Bahia de samenwerking met het Israelische staatsbedrijf Mekorot vanwege zijn aandeel in de roof van Palestijns water.

 1. Lokale overheden sluiten zich aan bij de BDS beweging en roepen zichzelf uit tot Israelische-Apartheidsvrije-Zones

Meer dan 50 lokale overheden in Spanje hebben na een stemming in de gemeenteraad  zichzelf uitgeroepen tot Israelische-Apartheidsvrije-Zone.Spaanse apartheidsvrije zone

In Frankrijk heeft de gemeenteraad van de Parijse voorstad Bondy een motie aangenomen om “niet langer producten te kopen uit Israelische nederzettingen” en gestemd voor erkenning van de legitimiteit van boycot als strategisch wapen. In het Verenigd Koninkrijk heeft de Hoge Raad zich eind juni uitgesproken ten gunste van lokale overheden die een boycot van de Israelische bezetting steunen, en bevestigde tijdens een rechtszaak aangespannen door een pro-Israel lobbygroep dat lokale overheden in hun recht staan om dit te doen.

 1. Kerken in de VS desinvesteren uit medeplichtige bedrijven

Kerkelijke organisaties en gemeenschappen in de VS nemen besluiten ten gunste van desinvestering en andere verantwoordingsmaatregelen tegen Israels onderdrukkingsregime.

Met het aannemen van een aantal Palestina-resoluties bouwde de Presbyterian Church (US) dit jaar voort op hun besluit van 2014 om de desinvesteren uit bedrijven die profiteren van de bezetting. Zo riepen zij het Amerikaanse bedrijf REMAX op om hun betrokkenheid bij de verkoop van huizen in illegale nederzettingen te beëindigen.

Afgelopen januari besloot de United Methodist Church tot desinvestering uit Israelische banken die de bezetting financieren.

De Alliance of Baptists maakte in april bekend dat zij hun belangen zullen terugtrekken uit bedrijven die medeplichtig zijn aan de Israelische bezetting. De Conference of Major Superiors of Men, een groep katholieke leiders, publiceerde in maart een verklaring ten gunste van boycot- en desinvesteringsmaatregelen.

 1. De steun voor een academische boycot en BDS op universiteiten breidt zich uit

In de eerste helft van 2016 hebben studentenbesturen en verenigingen op meer dan 10 Amerikaanse universiteiten gestemd vóór desinvestering of andere BDS maatregelen.

In het Verenigd Koninkrijk hebben studenten aan de University College London en Edinburgh University gestemd vóór BDS en de NUS Black Students’ Campaign heeft een motie aangenomen waarin steun voor BDS werd herbevestigd en bekrachtigd dat zij de BDS beweging zullen verdedigen tegen pogingen van Israel en de Engelse regering om deze te verbieden.

Picture 4 wit onderschriftOok in Latijns Amerika groeit het activisme op universiteiten: meer dan 200 Braziliaanse academici hebben hun steun uitgesproken voor de academische boycot en in Chili stemden studenten aan de University of Chile vóór BDS.

 1. De 12e Israelische Apartsheidsweek was zeer succesvol

Dit jaar was de Israelische Apartheidsweek de succesvolste tot nu toe. Groepen in meer dan 225 steden  en op universiteitscampussen hebben hun deelname geregistreerd. Vooral de toegenomen steun in Latijns Amerikaanse landen en in de Arabische wereld is bemoedigend.

 1. Politieke partijen nemen BDS gerelateerde actie of onderschrijven het recht op BDS

In april namen twee Nederlandse politieke partijen, D66 en Groen Links, moties aan waarin opgeroepen wordt tot sancties tegen Israel.

Begin juli heeft de Socialistische Internationale (SI) een verklaring uitgegeven waarin de legitimiteit en doeltreffendheid van BDS erkend wordt. SI is een grote koepelorganisatie van meer dan 150 socialistische en sociaaldemocratische politieke partijen in meer dan 100 landen. In o.a. Duitsland, Zuid Afrika, Frankrijk, Chili, Italië, Mexico en Portugal maken zij deel uit van de regering.

 1. Grote vakbonden sluiten zich aan bij en steunen de BDS beweging

Een aantal grote vakbonden in het Verenigd Koninkrijk hebben G4S opgeroepen zijn betrokkenheid bij het Israelische gevangenissysteem, checkpoints en leger te beëindigen.

In mei riep de Federation of Workers of Services and Commerce (Fuecys)  in Uruguay op tot een boycot van Israelische producten en deed een beroep op bedrijven in Uruguay om hun banden met het Israelische apartheidsregime te verbreken.

 1. De VN stelt een lijst op van bedrijven die de Israelische bezetting mogelijk maken

Op 24 maart 2016 heeft de VN-Mensenrechtenraad het zeer belangrijke besluit genomen om een database aan te leggen van alle bedrijven en hun activiteiten die Israels illegale nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost Jeruzalem, faciliteren.

 1. De BDS beweging inspireert steeds meer mensen en heeft meer netwerken dan ooit

De BDS beweging is in 11 jaar tijd enorm gegroeid en sterker geworden en wordt geïnspireerd door de vastberadenheid en toewijding van alle activisten en organisaties die zich inzetten voor BDS.

De Palestijnse BDS beweging gaat nieuwe verbanden en betrekkingen aan met de wereldwijde strijd voor rechtvaardigheid op het gebied van etniciteit, gendergelijkheid, economie, sociaal beleid en klimaat. Er is een groeiend bewustzijn dat de strijd voor Palestijnse rechten een onderdeel is van de bredere wereldwijde strijd voor een samenleving gebaseerd op vrijheid, rechtvaardigheid, gelijke rechten en een allesomvattende vrede voor alle mensen.

De BDS beweging inspireert Palestijnen en mensen over de hele wereld om voor de waarheid op te komen, om raciale machtsstructuren aan de kaak te stellen en ervoor te pleiten dat Palestijnse rechten gerespecteerd en doorgevoerd worden.

Bron: BDSmovement.net

BDS Nederland op Twitter