26 June 2024

BDS extremistisch volgens Duitse Bondsdag

In hun jaarrapport over 2023 noemt het Duitse Bundeskriminalamt BKA  (de Duitse evenknie van de AIVD) acties tegen Israël “buitenlands terrorisme” De BDS beweging wordt voortaan behandeld als “vermoedelijk extremistische casus” want de beweging voor boycot, desinvestering en sancties schendt het internationaal geaccepteerde idee van het bestaansrecht van Israël, aldus het BKA. Er zouden voldoende feitelijke aanwijzingen hiervoor zijn. Vanuit de Duitse staat is dat niet raar want die heeft zich recent nogmaals vierkant achter Israël opgesteld en in de IGH zaak.

"Brief summary 2023 Report on the Protection of the Consitution" van het BKA

BKA rapport over de bescherming van de Grondwet tegen terrorisme

over genocide in Gaza aan de zijde van Israël opgesteld. In 2019 is al een Bondsdag motie aangenomen om geen federale financiering meer te verlenen aan organisaties die zich met BDS inlaten.

Ook in Nederland zijn met het huidige parlement pro-zionistische stemmen luider en geaccepteerder geworden. Tot en met SGP-leden die voor Israël in de Kamer zitten. De AIVD houdt antizionistisch activisme ook scherp in de gaten.

Gevraagd naar een reactie zegt BDS-Nederland: “De eisen van BDS zijn geheel volgens internationaal recht zijn en BDS valt onder de vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting. Daaraan tornen om het eigen anti-Palestijns racisme en de eigen medeplichtigheid te verhullen, vormt een ernstig gevaar voor de rechtsstaat.”

BDS Nederland op Twitter