8 January 2018

Elbit traint IT-ers, cybersecurity op zijn Israelisch

De inbreker die helpt bij het beveiligen van woonhuizen. Krankzinnig idee? Niet in de Amerikaanse staat Minnesota. Het Israelische bedrijf Elbit Systems gaat daar dit jaar aan de Metropolitan State universiteit studenten trainen in digitale veiligheid.

Cyberbit Range leidt studenten “de 21e eeuw binnen”

Elbit en de universiteit kondigden een nieuw trainings- en simulatiecentrum aan dat ervoor zal zorgen, dat many more Minnesotans are fully prepared to meet the demands of 21st-century jobs. De nieuwe faciliteit Cyberbit Range biedt training en simulatiemogelijkheden aan en certificeert studenten als professionals in digitale veiligheid. Elbit beheert met zijn dochterbedrijf Cyberbit Range al diverse centra in de wereld, van Zwitserland, Japan en Frankrijk tot Singapore.

Observeren, spioneren groot exportproduct

Israel heeft sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw van aanvals- en vernietigingswapens zijn specialiteit gemaakt. De “sterke punten” van de joodse staat zijn vooral de volgende omstandigheden. 1. De totale verwevenheid van de politieke en de militaire top. 2. De voortdurende oorlogen en strafexcersities die onder het mom van veiligheid plaatsvonden en die de Israelische wapens “combat proven” maken (getest in werkelijke acties op mensen). 3. De miljoenen Palestijnse inwoners die geobserveerd en bespioneerd worden en die zo een levend laboratorium vormen. 4. De uitgebreide netwerken waarover Israel beschikt in de centra van het westerse bedrijfsleven. 5. Bij het vermarkten van wapens en observatiesoftware is het morele gehalte van de klant, ook in de Israelische publieke opinie, geen punt van overweging.

Elbit is een bedrijf dat zowel aan de kant van hardware als software – drones, geleide raketsystemen, etc., software voor observeren en spioneren – tot de grote in de wereld behoort.

BDS

Elbit ligt al geruime tijd internationaal onder vuur van de boycot beweging. Algemeen wordt aangenomen dat er zeer nauwe relaties zijn tussen het bedrijf en de Israelische veiligheidsdiensten. Temidden van de recente berichten over veiligheidslekken in processoren van de computers, laptops en mobieltjes die wij allemaal gebruiken gaat Elbit gestaag door met het “beveiligen van onze huizen”.

(met dank aan Stop de Wapenhandel, www.stopwapenhandel.org)

de redactie

BDS Nederland op Twitter