26 January 2019

Beveiligd: Beveiligd: Beveiligd: EU 2019 verkiezingsprogramma, brief aan Beweging Denk

Aan: Partijbureau Beweging Denk
8 januari, 2019
Onderwerp: EU 2019 verkiezingsprogramma

Geacht Partijbureau,

In uw concept verkiezingsprogramma voor de 2019 Europese verkiezingen besteedt u terecht
expliciet aandacht aan wat u noemt het Palestijns-Israëlische drama. U pleit voor het erkennen van
de Palestijnse staat. De BDS beweging neemt geen positie in over de 1 vs. 2 staat oplossing of
akkoord. De BDS beweging is open voor beide mogelijkheden: of 1 staat, of 2 staten (oplossing of
akkoord). Voor ons gaat het om het eind van de bezetting van 1967; gelijke rechten voor de
Palestijnen (binnen/buiten ’48 gebieden); recht op terugkeer voor de Palestijnse vluchtelingen.

Maar, er wordt echter steeds meer betwijfeld of zo’n Palestijnse staat (op de gebieden bezet in
1967), o.a. door de ongebreidelde uitbreiding van de illegale nederzettingen, nog wel levensvatbaar is. Verder, nu met de recente “Natiestaat” wet, is Israel formeel een apartheidsstaat (dit was al bij de stichting in 1948 het geval maar heeft nu grondwettelijke status gekregen). Vanuit Nederland/Europa zouden we dan ook niet moeten focussen op welk staatsmodel – één staat/twee staten – het best geschikt is om een apartheidsstaat-Israël te ontmantelen, maar op ontmanteling van de apartheid zelf. Wij zijn het met u eens dat er van buitenaf druk op Israël moeten worden uitgeoefend. Dit kan door boycot, sancties en/of diplomatieke stappen die ‘pijn’ doen, zoals het opschorten van het Associatie Akkoord.

Verder, gezien Israels grootschalige geweld tegen Palestijnen pleiten wij ervoor dat u ook Israel
opneemt als kandidaat voor een wapenembargo. We willen u attenderen op de ECCP oproep “Geen EU Geld naar de Israelische Wapenindustrie”:
http://www.eccpalestine.org/after-israels-massacre-in-gaza-the-eu-must-impose-military-embargoon-israel/ en het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=4el-iEXI2pE

We willen u ook attenderen op IHRA definitie van antisemitisme. De Zionistische lobby wil dat
Nederland de IHRA definitie van antisemitisme invoert om de BDS beweging te kunnen stoppen. De BDS beweging strijdt tegen alle vormen van racisme, inclusief antisemitisme. De BDS beweging zet zich in tegen de Zionistische kolonisatie van Palestina, en de etnische zuivering die daar plaats vindt. We strijden tegen de Israelische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Gaza, Oost Jeruzalem en de Golan (die allemaal bezet werden in 1967, een bezetting die werd veroordeeld door V.N. Resolutie 242), tegen de discriminatie van de Palestijnen binnen de ’48 gebieden, en voor het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen (zoals beloofd in U.N. Resolutie 194). Veel Joden overal de wereld, in Europa, Amerika, enz. – vooral die tegen het Zionisme zijn – zijn ook actief in de BDS beweging.

Met vriendelijk groeten,

Sonja Zimmermann
Voorzitter

BDS Nederland op Twitter