26 January 2019

Beveiligd: Beveiligd: Beveiligd: EU 2019 verkiezingsprogramma, brief aan PvdA

Aan: Leden van de PvdA Programmacommissie
8 januari 2019
Onderwerp: EU 2019 verkiezingsprogramma

Geachte PvdA Programmacommissie,

In uw verkiezingsprogramma wordt gewezen op Artikel 2 van het EU-verdrag, met eerbied voor
onder meer de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten. Ook Palestijnse
mensenrechtenactivisten, journalisten vakbondsstrijders, en andere moedige mensen worden steeds vaker onder druk gezet. Activisten worden vastgezet voor berichten op Facebook en kunnen
maanden zonder proces worden vastgehouden. Wij zien dat u schendingen van de mensenrechten in Myanmar veroordeelt, maar niet de schending van Palestijnse mensenrechten. Wij roepen u op om ook aan Israel duidelijk te maken dat dit niet door de beugel kan.

Het is niet aan ons Europeanen om te kiezen voor een twee-staten of een-staat oplossing, dat is aan de Palestijnen en Israeli’s zelf. Israel heeft al laten weten zich niet te zullen inzetten voor een tweestatenoplossing. De Israelische journalist David Sheen, onlangs in Nederland, analyseerde dat 79% van alle Israeliers een éénstaatoplossing voorstaat, waarbij joden een preferentiële behandeling krijgen. 48% van hen wil dat de Palestijnen uit die staat worden weggezuiverd. Met de Joodse natiestaat-wet heeft de joodse dominantie in Israel inmiddels grondwettelijke status gekregen. Wij vinden dat er druk moet worden uitgeoefend op Israel om op te houden met de schendingen van het internationaal recht en de mensenrechten en een beleid te voeren gericht op gelijkheid van allen.

Wij zijn blij met uw krachtige taal tegen de illegale nederzettingen. Wij zouden graag uitleg hebben over wat de PVDA bedoelt met ‘alle beschikbare middelen inzetten´. Etikettering van producten uit de illegale nederzettingen is al vaker beloofd maar nooit gebeurd. Dit zou ook het recht van de consument op goede informatie erkennen. Een voor de hand liggende stap is een verbod in te voeren op de invoer van nederzettingenproducten. Verder stellen wij voor om boycots en sancties, zoals het weigeren van inreisvisa of het bevriezen van banktegoeden, in te zetten tegen personen die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen, zoals Israelische militairen, politici en kolonisten. In het verleden heeft de PVDA opschorting van het Associatieverdrag met Israel bepleit. Als uiterste middel zou u dit opnieuw kunnen doen.

Na de onverkwikkelijke discussie over de IHRA-definitie van ‘antisemitisme’- die een zo ruime
definitie van antisemitisme hanteert dat pro-Palestijns activisme er ook onder valt – vinden wij dat de PvdA duidelijk moet uitspreken dat kritiek op Israel geen antisemitisme is. In een onrustige wereld met onvoorspelbare bondgenoten moeten we op elkaar kunnen rekenen, stelt u. Vindt u Israel een voorspelbare bondgenoot? Wij vinden dat elke vorm van samenwerking met een leger dat systematisch mensenrechten schendt uit den boze is, inclusief de samenwerking met wapenfabrikant Elbit dat nu een contract heeft om de Europese grenzen te bewaken.

Met vriendelijke groet,

Sonja Zimmermann
Voorzitter

BDS Nederland op Twitter