29 September 2020

Geen ‘business as usual’ met Ariel Universiteit: Ariel ligt niet in Israël!

Update:

Na het verwijderen van de gastbijdrage zijn zoals verwacht de aanvallen op Molecules en zijn uitgever MDPI begonnen. MDPI publiceerde daarop deze notitie over “politieke neutraliteit” en vervolgens heeft Molecules de aankondiging van de speciale uitgave ongewijzigd hersteld.

Er is niets “neutraals” aan het normaliseren van een oorlogsmisdaad, wat de nederzetting Ariel volgens internationaal recht is.

_________________________________________________________________________________________________________

Het wetenschappelijke blad voor chemie Molecules verwijderde een gastbijdrage van een wetenschapper van de Universiteit van Ariel. Ariel is een zeer grote nederzetting in de bezette Westelijke Jordaanoever. Molecules zou de bijdrage hebben geaccepteerd ware het niet dat de betreffende auteur haar achtergrond in het artikel beschreef als: “Ariel University, 65 Ramat HaGolan Street, Ariel, Israel.” Het adres klopt, maar Ariel ligt niet in Israël en de nederzetting is illegaal volgens internationaal recht. Molecules verzocht de wetenschapper om dat duidelijk aan te geven wat zij weigerde. Daarop werd het artikel van de website van Molecules verwijderd.

Gezaghebbende Palestijnse instellingen hebben eind 2018 een beroep gedaan op de wetenschappelijke wereld om de banden met Ariel te verbreken:

‘On the International Day of Solidarity with the Palestinian People, we call on states, academic institutions and multilateral research bodies to withdraw any existing recognition of and end all institutional relations with Ariel University and other Israeli academic institutions illegally built on occupied Palestinian land.”

De Ariel University Non-Recognition Campaign had er eerder in een brief op aangedrongen deze maatregel te nemen. Dat dat nu is gebeurd noemt George P. Smith, in 2018 Nobelprijs Winnaar voor Chemie en lid van het bestuur van Ariel University Non-Recognition Campaign goed nieuws:

All we asked in the original petition was for Professor Levine to correct the address of her university to comply with international law: Ariel is an Israeli Jewish settlement in Occupied Palestinian Territory, not a town in Israel. Sadly, she has refused, effectively choosing pro-occupation propaganda over her own academic freedom and the larger interest of the global science community in unfettered publication of scientific ideas and results. The editors of Molecules are to be commended for taking the only responsible course of action in the circumstances.”

De Ariel Universiteit heeft recent een gift van $20 miljoen gekregen van de Amerikaanse miljardair Sheldon Adelson die ook een belangrijke steunpilaar is van Premier Netanyahu.

BDS Nederland op Twitter