6 February 2014

Gezocht: Vrijwilligers voor het docP team

Het stichtingsbestuur van docP zoekt personen, die zich voor langere tijd als vrijwilliger voor docP en de BDS willen inzetten als lid van het ‘docPteam’. Deze vrijwilligers werken onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur.

Het bestuur wil gebruik maken van de mogelijkheid aan vrijwilligers een belastingvrije onkostenvergoeding te betalen van maximaal €150,- per maand, tot € 1500,- per jaar.

Het gaat om de volgende functies:

 

1. Coördinator/ campagneleider

Taken:

* coördineert de uitvoering van de werkzaamheden van docP;

* onderhoudt de contacten tussen het bestuur en het team en zorgt voor de afstemming van het bestuursbeleid met de uitvoering;

* coördineert en leidt het werkoverleg van het team;

* draagt zorg voor de voorbereiden van campagnes en organiseert de uitvoering;

* houdt contact met locale groepen en adviseert bij de uitvoering van acties;

* bereidt evaluaties voor ten behoeve van het bestuur en het docPteam.

 

2. Fondsenwerver

Taken:

* zet in samenwerking met de penningmeester fondsenwervingsplanen op en voert deze uit; houdt lijsten bij van verschillende categorieën donateurs en onderhoudt contacten;

* benadert potentiële geldgevers, zoals individuele donateurs en fondsen;

* stelt financiële overzichten en prognoses op.

 

3. Communicatiemedewerker

Taken:

* beheert en verbetert de door docP gebruikte media;

* stuurt schrijvers van teksten aan;

* bouwt contacten op met schrijvende journalisten, TV- en radioprogramma’s en onderhoudt deze;

* stelt persberichten op en onderhoudt contacten over de publicatie ervan.

 

4. onderzoeker/documentalist:
* doet zelf onderzoek en werkt mee aan onderzoek op het gebied van BDS en de juridische, economische en maatschappelijke context van BDS;
* houdt dossiers bij over nationale en internationale BDS campagnes, over bedrijven en instanties die hierbij betrokken zijn en over ontwikkelingen in Palestina en Israël die voor BDS relevant zijn;
* informeert actievoerders, journalisten en beleidsmakers over resultaten van het bovenstaande.

 

Uitgegaan wordt van een inzet van 1 of 2 dagen per week per functie.

Aantoonbare betrokkenheid bij de Palestijnse zaak en bij BDS zijn vereist. Referenties van op dit gebied actieve personen worden op prijs gesteld.

De vrijwilligers leggen verantwoording af aan het stichtingsbestuur. De wederzijdse verplichtingen worden contractueel vastgelegd.

Boven de maximale vergoeding kunnen geen reiskosten e.d. gedeclareerd worden. De werkzaamheden, waaronder bestuursvergaderingen en het werkoverleg van het team zullen als regel in Amsterdam plaatsvinden.

 

Geïnteresseerden kunnen zich  wenden tot Benji de Levie, voorzitter van docP, via [email protected].

 

BDS Nederland op Twitter