3 December 2020

Jean-Luc Godard 90 jaar

‘Mijn ziel is Palestijns’ zei Jean-Luc Godard ooit. De beroemde Franse filmmaker werd vandaag negentig jaar oud. Zijn beroemdheid heeft hij vooral te danken aan de enorme invloed die zijn films vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw hebben gehad op de film in het algemeen. Frankrijk en vooral Parijs was in die tijd een cultureel centrum van wereldformaat.

Actief met Palestijnse filmers

De sympathie voor de Palestijnse strijd voor vrijheid en terugkeer bleef bij Godard niet beperkt tot de filmstudio. Hij zette zich actief in voor Palestijnse filmers die vaak met primitieve middelen beelden schoten van acties aan het front. Na de Zesdaagse Oorlog in 1967 richtte de PLO een eigen filmafdeling op, de Palestine Film Unit (PFU; later Palestine Cinema Institute (PCI)). Film had als doel de strijd te documenteren, de Palestijnse positie te rechtvaardigen en ook de publieke opinie van het Westen te beïnvloeden. Wat volgde was de periode – van 1968 tot 1982 – waarin de gewapende strijd in beeld werd gebracht. De titels van deze films maken dat duidelijk: By Soul and Blood (1971), Why We Plant Roses, Why We Carry Weapons (1973), The Guns Will Never Keep Quiet (1973), The Guns are Unified (1974). Godard werkte aan verschillende Palestijnse films mee.

Kort voor ‘zwarte september’

In 1970 maakte hij opnamen in een vluchtelingenkamp in Jordanië met Palestijnse vrijheidsstrijders. Zeer kort daarna volgde ‘zwarte september’, een hevige strijd waarbij de PLO en veel Palestijnen uit Jordanië werden verjaagd en waarbij veel doden vielen. Vrijwel alle personen die in de beelden van Godard te zien zijn kwamen toen om het leven. Vier jaar later werden de beelden alsnog gebruikt in een documentaire film waarin de westerse televisiekijker en deze Palestijnen tegenover elkaar worden gezet.

Bekende filmmakers

Onder de 122 Palestijnse en Arabische academici, journalisten en kunstenaars die een petitie ondertekenden uit bezorgdheid over de IHRA-definitie (gisteren op deze site) zijn verschillende filmmakers die veel te danken hebben aan Jean-Luc Godard: Annemarie Jacir, Michel Khleifi en Elia Suleiman. Kijk hier voor de film van Godard en voor een film van elk van de drie anderen respectievelijk hier, hier en hier.

De redactie

BDS Nederland op Twitter