5 January 2018

Joodse campagne richt zich tegen Wet op de terugkeer

In alle bescheidenheid is precies een maand geleden een campagne onder joodse organisaties en individuele joden begonnen, gericht tegen de Israelische Wet op de Terugkeer. Dat is een belangrijke discriminerende wet die als basis dient om Palestijnen het recht op terugkeer naar hun land te ontzeggen. Als wij het hebben over één van de drie kernpunten van de BDS-beweging, namelijk het recht op terugkeer, dan raakt deze joodse campagne een heel belangrijk punt.

Een paar aspecten vallen op aan deze internationale campagne Reject the Israeli Law of Return. In de eerste plaats het internationale karakter van het Open Network of Jews for Justice, dat de campagne trekt. Organisaties in België, Denemarken, Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden en Zwitserland nemen deel, maar ook individuen sluiten zich aan. Het Nederlandse Een Ander Joods Geluid (EAJG) neemt deel en was zelfs een van de oprichters.

Opvallend is ook de inzet van deze organisaties: “Voor ons is migratie naar Israël geen optie, en dat komt nadrukkelijk door de positie van de Palestijnen. Wij hebben als Joden automatische rechten om te immigreren naar Israël, terwijl de Palestijnen niet terug kunnen. Hier verzetten wij ons tegen door ons recht op te geven en de Israëlische Wet op de terugkeer te verwerpen.” Opvallend, niet omdat deze verklaring voor veel joden in Europa direct praktische consequenties zal hebben, maar omdat hier de misschien wel belangrijkste discriminerende peiler van de joodse staat Israel ter discussie wordt gesteld. Strikt genomen weigeren de ondertekenaars een door Israel aan joden gegeven recht te aanvaarden en zij ontnemen Israel demonstratief het recht om namens de joden in de wereld te spreken.

Politiek het meest cruciaal is de zinsnede “(…) terwijl de Palestijnen niet terug kunnen. Hier verzetten wij ons tegen (…)”. Veel opportunistische politici ontwijken een discussie over het discriminerende karakter van Israel door aan te schurken tegen de redenering dat “het een chaos wordt als alle Palestijnse vluchtelingen zouden terugkeren.” Die bewering wordt nooit concreet gemaakt, omdat hij alleen dient om het punt te ontwijken dat mensenrechten ondeelbaar zijn, dat er dus geen aparte mensenrechten zijn voor Palestijnen en voor joden. Het EAJG en de andere joodse organisaties die de verklaring ondertekend hebben, zetten hiermee een belangrijke stap in de discussie over de toekomst van Palestina/Israel. Stof om over na te denken voor de regeringspartij de Christen Unie en het helaas grote aantal opportunisten in VVD, CDA en enkele andere partijen.

de redactie

BDS Nederland op Twitter