10 September 2018

Mailactie: protesteer tegen de sloop van Khan El Ahmar!

Tientallen Palestijnse dorpen staan op de nominatie te worden gesloopt, waaronder het bedoeïenendorpje Khan al Ahmar. Op 5 september gaf het Israelische Hoog Gerechtshof toestemming tot de sloop van Khan al Ahmar, maar niet eerder dan op 12 september. Dat is komende woensdag. Na de sloop wil Israel nieuwe joodse bewoning mogelijk maken alsmede de aanleg van wegen ernaartoe.

Daarmee wordt de Westelijke Jordaanoever definitief afgesloten van Jeruzalem, en wordt de Westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld.  De door Nederland bepleite tweestatenoplossing zal hiermee fysiek en definitief om zeep worden gebracht.

Wij verwachten dat de Tweede Kamer maatregelen tegen Israel eist,  dat de regering bij de Israelische regering heftig protesteert en aanstuurt op sancties wegens de geplande sloop van Khan al Ahmar en andere bedoeïenendorpen, alsmede de deportatie van de bevolking.

Als deze deportatie doorgaat is dit een schending van het internationaal humanitair recht en dus een oorlogsmisdaad.

Mail direct naar de vaste kamercommissie Buitenlandse Zaken

Mail actie: protesteer tegen de sloop van Khan el Ahmar!

Geachte volksvertegenwoordiger,

Op 5 september gaf het Israelische Hoog Gerechtshof toestemming tot de sloop van het Palestijnse bedoeïenendorp Khan al Ahmar op de bezette Westelijke Jordaanoever, met ingang van 12 september. 46 andere Palestijnse dorpen zullen hetzelfde lot treffen en plaats moeten maken voor Israelische nederzettingen en een weg ernaartoe. Als deze deportatie doorgaat is dit een schending van het internationaal humanitair recht en dus een oorlogsmisdaad.

De aanleg van nederzettingen is erop gericht om de bestaande illegale nederzettingen Kfar Adumin en Maale Adumimen met Oost Jeruzalem te verbinden (het E1 plan). Daarmee wordt de Westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld en definitief afgesloten van Jeruzalem. De door u bepleite tweestatenoplossing zal hiermee fysiek en definitief om zeep worden gebracht.

Wij dringen er met klem bij de Tweede Kamer op aan hiertegen krachtig te protesteren opdat de regering onverwijld van de Israelische regering eist hiervan af te zien op straffe van sancties.

Hoogachtend,

%%your signature%%

679 signatures

Share:

     

 

BDS Nederland op Twitter