22 April 2020

Mailactie: Staak de verkoop van Hadiklaim bloeddadels!

Ramadan is in aantocht, en wie Ramadan zegt, zegt dadels. Overal breken Moslims in navolging van de Profeet Mohammad de vasten met een dadel. Maar ook niet-Moslims eten ze graag, als lekker en voedzaam tussendoortje.

Wij hebben een onderzoek gedaan naar dadels verkocht door een aantal Nederlandse supermarkten. Helaas troffen wij weer bloeddadels aan, met name van het merk van Bomaja van Hadiklaim. Hadiklaim staat op de in februari 2020 door de VN uitgebrachte lijst  van bedrijven die profiteren van en bijdragen aan de bezetting van de Westelijke Jordaanoever.

Zaken doen met Hadiklaim staat haaks op het internationaal recht en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

Supermarktketen DIRK van den Broek/DekaMarkt  is wat je noemt een recidivist. Reeds in 2017 hebben we actie gevoerd tegen de aanwezigheid van Bomaja dadels bij DIRK. Daarom hebben we Dirk van den Broek/DekaMarkt en de Coöperatieve Inkoop Vereniging Superunie waartoe zij en 12 andere Nederlandse supermarktketens behoren dit jaar uitgekozen voor een emailactie.

Staak de verkoop van Hadiklaim bloeddadels!

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben geschokt in uw winkels Bomaja dadels van het Israelische bedrijf Hadiklaim aan te treffen.

Ik wijs u op een rapport dat op 12 februari 2020 door de VN Commissaris voor de Mensenrechten is uitgebracht getiteld “Report on business activities related to settlements in the Occupied Palestinian Territory (A/HRC/43/71)” .

Hadiklaim Israel Date Growers Cooperative Ltd. heeft de twijfelachtige eer in de database van dit rapport te zijn opgenomen. Hadiklaim verhandelt namelijk dadels gekweekt op van Palestijnen geroofde grond en geteeld met water dat toebehoort aan Palestijnen.

Hadiklaim profiteert niet alleen van de roof van Palestijns grondgebied maar draagt ook bij aan de instandhouding van de illegale nederzettingen. Door Hadiklaim-producten door te verkopen schendt uw bedrijf het internationaal recht en handelt het in strijd met de UN Guiding Principles for Business and Human Rights.

Op de pagina van Coöperatieve Inkoop Vereniging Superunie, waaronder Dirk van den Broek, DekaMarkt en vele anderen vallen, wordt uitgebreid verteld over uw transparante ketens, due diligence-aanpak gebaseerd op de OESO-richtlijnen en uw Gedragscode Duurzame Handel, gebaseerd op internationale standaarden als bovenstaande UN Guiding Principles.
U begrijpt uiteraard dat zakendoen met Hadiklaim hier volledig haaks op staat. Ik ga er evan uit dat u maatregelen zult treffen om per direct alle producten van Hadiklaim uit uw supermarkten te weren.

Uw inkomsten uit de verkoop van Hadiklaim dadels zou u kunnen beschouwen als inkomsten uit heling. Ik doe u de suggestie aan de hand om deze inkomsten af te staan voor een goed doel in Palestina, bijvoorbeeld voor de bestrijding van de COVID 19 aldaar.

Hoogachtend,

%%your signature%%

294 signatures

Share:

     

294

BDS Nederland op Twitter