30 May 2019

Minister Blok weert aanval op One State Foundation af.

De politieke partij PVV doet een vergeefse poging het begrip ‘antisemitisme’ uit te breiden van BDS naar mensen die pleiten voor één staat Israël-Palestina. Toch is minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok niet van plan een ambtenaar te ontslaan omdat zij zich inzet voor één staat van joden en Palestijnen.

Het Nederlands Dagblad van woensdag bericht dit over een vrouwelijke ambtenaar van het departement van Buitenlandse Zaken die tijdens haar onbetaald verlof de organisatie One State Foundation heeft opgericht. Die organisatie streeft naar één religie-neutrale staat op de plek van Israël, dus een staat waar joden en Palestijnen als gelijken kunnen leven.

Het Tweede Kamerlid Raymond De Roon stelde dat de vrouw zich schuldig maakt aan antisemitisme omdat zij de joodse staat zou willen ‘ontmantelen’. De minister, VVD, stelt daar nu tegenover dat ambtenaren een grote vrijheid hebben om hun eigen mening uit te dragen, zeker als die geen invloed heeft op het werk dat zij binnen de overheid doen: ‘Deze mevrouw heeft haar activiteiten van tevoren gemeld, en haar functie heeft geen enkele relatie met het vredesproces in het Midden-Oosten.’ De One State Foundation krijgt overigens geen subsidie van de Rijksoverheid.

Het belang hiervan

De stelling van Van Roon– die al eerder opviel door een merkwaardige opvatting over de rol van joden in de politiek – kan op zich worden afgedaan als absurd: namelijk, dat het pleidooi van de One State Foundation om de oorspronkelijke bevolking van Palestina na zeventig jaar dezelfde rechten te geven als de ‘nieuwkomers’ gelijk staat aan haat tegen joden in het algemeen, waar ook ter wereld. Toch schuilen er twee interessante aspecten in dit incident. In de eerste plaats bevestigt het dat de VVD niet meer zo strak de Israël lobby (of zijn verlengde armpjes in de Kamer) volgt als het erom gaat om kritiek op Israël te demoniseren en ook niet meer zijn best doet om aan te schurken tegen extreem rechts.

In de tweede plaats begint men zich op regeringsniveau misschien te realiseren dat het ‘moreel verplicht stellen’ van de tweestaten oplossing een doodlopende weg aan het worden is omdat ondertussen een apartheidsstaat dreigt.

De redactie

Foto: Raymond De Roon, glanzende carrière binnen Justitie

BDS Nederland op Twitter