6 September 2023

Ontmasker het greenwashen van de Israëlische apartheid

Over de hele wereld komen grass roots organisaties op voor het recht van inheemse volkeren op hun land en grondstoffen, op duurzaamheid, en tegen de uitbuiting van boeren, tegen klimaatkolonialisme en valse oplossingen om die te bestrijden.

Palestijnen maken deel uit van deze inheemse volkeren. Apartheid Israël verdrijft al tientallen jaren inheemse Palestijnen uit hun huizen, hun land, hun dorpen en boerderijen. Israëlische bedrijven als Mekorot en Netafim stelen producten van Palestijnen en stellen deze ter beschikking aan illegale koloniale nederzettingen. Dezelfde bedrijven “greenwashen” hun misdaden door zich voor te doen als bedrijven die over de hele wereld duurzame ‘oplossingen’ bieden, terwijl deze valse oplossingen in werkelijkheid privatisering van hulpbronnen inhouden en lokale gemeenschappen uitbuiten. Andere Israëlische bedrijven zoals Haifa Chemicals en Adama dragen bij aan de vernietiging veroorzaakt door landbouwgif.

Zogenaamde ‘liefdadigheidsorganisaties’ zoals het racistische en koloniale Joods Nationaal Fonds bouwen ‘parken’ op etnisch gezuiverde Palestijnse dorpen om ze te verbergen. En bedrijven als Siemens en Chevron profiteren van de handel in fossiel gas dat de Israëlische apartheid en de ernstige schendingen van Palestijnse rechten aan de ene kant en de klimaatcrisis aan de andere kant voedt.
Bedrijven als HD Hyundai, PUMA, AXA en Barclays beweren bezorgd te zijn over klimaatrechtvaardigheid, terwijl ze medeplichtig zijn aan de apartheid tegen de Palestijnen. Klimaattoppen zoals het komende COP28-platform willen deze bedrijven helpen hun misdaden groen te wassen en tegelijkertijd de democratische stemmen aan de basis het zwijgen op te leggen.

Lees de BNC-verklaring over COP28

Onze strijd staat in direct verband met de mondiale strijd van onderop voor inheemse landrechten en duurzaamheid en tegen de klimaatramp veroorzaakt door de hebzucht van het bedrijfsleven. Samen verzetten we ons tegen de mondiale structuren van neoliberalisme en kolonialisme, en bestrijden we de ernstige ongelijkheid die deze structuren voor onze gemeenschappen teweegbrengen.
Doe mee aan de lopende campagnes om het Israëlische greenwashing en bluewashing aan de kaak te stellen, ook op mondiale topconferenties zoals de COP28. Sluit je aan bij ons verenigd progressief front van onderop tegen de onderdrukking en, cruciaal, tegen de pogingen om onderdrukking groen te wassen, waar ook ter wereld.

BDS Nederland op Twitter