20 April 2017

Palestijnse gevangenen in hongerstaking

Meer dan 1500 Palestijnen in Israelische gevangenissen zijn een hongerstaking begonnen op 17 april, de Dag van de Palestijnse Gevangenen.

In verschillende Israelische gevangenissen eisen Palestijnse gedetineerden verbeteringen van hun omstandigheden en het beëindigen van eenzame opsluiting, maar ook het opheffen van de zware beperkingen mbt familiebezoek en een einde aan het systeem van administratieve hechtenis – het langdurig vasthouden van personen zonder aanklacht of proces. De hongerstakers roepen Israel ook op tot beëindiging van de beperkingen op het ontvangen van boeken, kleding, voedsel en andere spullen die familieleden meebrengen.

Volgens Addameer, een Palestijnse organisatie die zich inzet voor het recht van Palestijnse gevangenen, zijn er op dit moment 6300 Palestijnse politieke gevangenen, van wie er 500 in administratieve hechtenis zitten. Israel houdt ook 300 kinderen gevangen. Meer dan 300 Palestijnen zijn tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld vóór 1993, het jaar waarin de Oslo-Akkoorden werden ondertekend door Israel en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO.

Vergelding

In een artikel in de New York Times van afgelopen zondag 16 april schreef Marwan Barghouti, een Fatah-leider die sinds 2002 gevangen zit:

“Palestijnse gevangenen en gedetineerden worden gemarteld en hebben te lijden van inhumane en vernederende behandelingen en medische veronachtzaming”.

Barghouti schreef ook dat “sinds 1967 ongeveer 200 Palestijnse gevangenen aan dit soort behandelingen zijn bezweken”.

hungerstrike3In de afgelopen 50 jaar, sinds de Israelische bezetting in 1967 van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, zijn er volgens het Palestijns Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 750.000 Palestijnen gearresteerd door de Israelische strijdkrachten. Meer dan 50 gevangenen zijn overleden als gevolg van medische veronachtzaming en 70 als gevolg van marteling.

Barghouti:

“Omdat alle andere opties uitgeput zijn, heb ik besloten dat er geen andere keus is dan in hongerstaking te gaan om weerstand te bieden aan deze misstanden”.

“Een hongerstaking is de meest vreedzame vorm van verzet. De pijnlijke gevolgen worden alleen gevoeld door degenen die aan een hongerstaking meedoen en hun familie en vrienden. Zij hopen dat hun lege maag en hun opoffering helpen om de boodschap buiten de muren van hun donkere cellen te doen weerklinken.”

Marwan Barghouti, een vooraanstaand leider van Fatah, de partij van de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas, deed de oproep tot hongerstaken, maar als uiting van eenheid zijn ook gevangenen die lid zijn van andere Palestijnse partijen in hongerstaking gegaan. (Noot vertaler: Inmiddels is bekend dat Marwan Barghouti als straf in isolement geplaatst.) De Israelische autoriteiten hebben ook vergeldingsmaatregelen genomen tegen andere hongerstakende gevangenen, waaronder verplaatsen naar andere gevangenissen, isolatie en inbeslagname van persoonlijke goederen.

hungerstrike2 met ondertitel‘Onwettig en wreed’

In een verklaring van 13 april jl. noemde Amnesty International  de behandeling van Palestijnse gevangenen door Israel ‘onwettig en wreed’.

“Israels meedogenloze beleid om Palestijnse gevangenen die gearresteerd zijn in de bezette gebieden over te brengen naar gevangenissen in Israel is een flagrante schending van de Vierde Geneefse Conventie”, verklaarde Magdalena Mughrabi, regionaal directeur van Amnesty International, en voegde daar aan toe dat dit een van de belangrijkste obstakels is die Israel opwerpt voor families die hun geliefden in de gevangenis willen opzoeken. Palestijnse `veiligheids` gevangenen mogen zelfs niet telefoneren met hun familie.

Gevangenen eisen dat Israel regelmatig familiebezoek weer zal toestaan evenals het nemen van foto´s met hun naasten. Verder willen zij dat de Israelische autoriteiten in elke gevangenis openbare telefoons installeren, airconditioners verstrekken en keukens inrichten.

De laatste massale hongerstaking werd gehouden in 2014, toen honderden gevangenen protesteerden tegen het gebruik van administratieve hechtenis. Deze hongerstaking duurde 2 maanden, de langste uit de Palestijnse geschiedenis, en eindigde met een overeenkomst die door de leider van de Vereniging van Palestijnse Gevangenen (PPC) werd omschreven als “niet een grootse overwinning, maar een klein stapje in de goede richting.”

Overal op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook houden Palestijnen bijeenkomsten en demonstraties is solidariteit met de gevangenen.

De minister-president van de Palestijnse Autoriteit, Rami Hamdallah, heeft een verklaring uitgegeven waarin steun betuigd wordt aan de hongerstakers.

De Israelische krant Haaretz berichtte eerder deze maand dat in het afgelopen jaar 400 Palestijnen op verzoek van Israel door de Palestijnse Autoriteit zijn gearresteerd. De Palestijnse Autoriteit verstrekt op grote schaal informatie aan Israel op grond waarvan Palestijnen worden opgepakt, ondervraagd en gemarteld.

Bovenstaand artikel is een vertaling van een bericht van 17 april op The Electronic Intifada.

 

BDS Nederland op Twitter