Privacyverklaring en cookiebeleid

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) verwerkt uw persoonsgegevens en andere data zorgvuldig en in overeenstemming met de AVG.

Deze privacyverklaring is uiteraard ook van toepassing op de door docP beheerde accounts op Facebook (DocP) en op Twitter (@docP_).

Gegevensverwerking

In onze donateursadministratie worden verstrekte donaties en persoonsgegevens vastgelegd (naam, e-mailadres en indien bekend adres en woonplaats). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de status van donaties vast te leggen en donateurs te informeren over onze acties en evenementen.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via betalingsgegevens vrijwillig verstrekt door donateurs via de website en/of via e-mail wanneer u zich aanmeldt voor de docP-nieuwsbrief of wanneer u zich aanmeldt voor een evenement.

Financiële data en gegevens met betrekking tot een donatie of lidmaatschapsgelden worden alleen vastgelegd om uitvoering te geven aan de overeenkomst. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt. 

Aanmelden voor een evenement

Bij aanmelding voor een door docP georganiseerd evenement worden uitsluitend naam, e-mailadres en eventueel uw betaling, woonplaats en/of telefoonnummer geregistreerd. Deze informatie wordt in uitzonderlijke gevallen alleen gedeeld met andere partijen die betrokken zijn bij het evenement. Uiteraard informeren wij deze partijen dan ook op de docP-privacyverklaring.

Mogen wij u blijven informeren?

Wij houden u graag op de hoogte over projecten, acties en evenementen die wij mede door uw inzet en (financiële) steun kunnen realiseren.

DocP maakt bij het verzenden van mailings gebruik van het programma Mailchimp dat ons de mogelijkheid biedt te analyseren op welke wijze e-mails worden geopend (open- en clickgedrag). Deze statistieken bevatten geen persoonsgegevens zoals e-mailadressen.

Wilt u geen e-mail meer ontvangen, dan kunt u zich via de afmeldmogelijkheid onder aan elk emailbericht (unsubscribe from this list) op elk moment afmelden of uw gegevens aanpassen (update your preferences).

Gegevens wijzigen of verwijderen, inzage in gegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in de docP-administratie in te zien, te (laten) corrigeren of te verwijderen. Om uw gegevens in te zien stuurt u een verzoek naar [email protected]. Wij sturen u dan een computerbestandje met de bij ons bekende gegevens van u. U kunt zelf uw gegevens corrigeren via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast kunt u eventuele toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens door onze organisatie en geldt het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Beveiliging

DocP neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen in privacyverklaring docP

DocP kan, indien daar aanleiding toe is, wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. De aangepaste privacyverklaring wordt op docp.nl/privacy gepubliceerd.

Wij adviseren u dan ook om regelmatig deze verklaring te checken op onze website.

Cookiebeleid

Voor het bijhouden van statistieken maakt DocP gebruik van Google Analytics. Hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Voor het gebruik van deze analytische cookies hoeven wij niet om toestemming te vragen.

BDS Nederland op Twitter