22 May 2020

Profits before people: Spaans bedrijf CAF voegt zich bij illegale bouw rond het bezette Jeruzalem

Photo: File

De controversiële Israëlische uitbreiding van de rode tram- of lightraillijn die door het bezette Palestijnse gebied rond Jeruzalem gaat, gaat nu een nieuwe fase in.

Zowel de burgemeester van Jeruzalem, Moshe Lion als de Israëlische infrastructuurautoriteiten lijken van mening te zijn dat de gedwongen afsluiting en de daaruit voortvloeiende vermindering van de activiteit als gevolg van de COVID-19-pandemie een kans is om dit werk te versnellen. Zo hebben hun planningsorganen de opdracht gekregen het project, dat aan het JNET-consortium is toegekend, te bespoedigen.

JNET is een consortium dat bestaat uit het Israëlische ingenieursbureau Shapir en het Spaanse bedrijf CAF, gevestigd in Beasain, in Baskenland. Shapir is door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties aangemerkt als een van de 112 bedrijven die profiteren van illegale bezetting.

Het JNET-consortium is verantwoordelijk voor de uitbreiding van zowel de bestaande rode lijn als de geplande nieuwe blauwe tramlijn, die ook de bezette Palestijnse gebieden zal bestrijken. Beide projecten waren al van tevoren gepland, dus er is nu een groen licht om de werkzaamheden in dit nieuwe scenario te versnellen, gerechtvaardigd door de afname van het wegverkeer dat het gemakkelijker zal maken om op relevante kruispunten in de illegale nederzettingen te werken.

De werkzaamheden omvatten zowel het uitgraven en aanleggen van de spoorweginfrastructuur als de communicatie-infrastructuur en eventueel het leggen van rails. De constructie zou worden uitgevoerd in de nederzettingen Neve Yaakov en Pisgat Ze’ev langs de Arthur Hanke straat en Henrietta Szoldstraat; en aan de andere kant zullen ze doorgaan van Herzlstraat tot aan de kruising met Ora en in de volgende fase naar Hadassah Ein Kerem.

Oorspronkelijk zou de bouw in deze gebieden in oktober starten. Volgens de nieuwe plannen zullen de werkzaamheden aan de kruispunten de komende weken aanvangen, met de hoop de bouw zoveel mogelijk voor het einde van de lockdown voort te zetten, dus voordat het reguliere verkeer is hersteld.

Afgelopen februari besloot Israël om een ​​beëindigingsovereenkomst te sluiten met de voormalige concessiehouder van de tramlijn Red CityPass om de controle over te nemen en de concessie terug te vorderen, tegen betaling van vergoedingen van ongeveer 420 miljoen euro, waarbij het managementbeheer werd toegekend aan het nieuwe JNET-consortium.

Een van de begunstigden van deze operatie is het bedrijf Alsthom (een concurrent van CAF) dat 50% van de CityPass-aandelen bezat en dat – naast een aanzienlijke vermogensaanwas – een extra beloning zou ontvangen, aangezien ze hun uitsluiting zouden kunnen aanvragen van de lijst van bedrijven die profiteren van hun activiteiten die de bezetting van Palestijnse gebieden bevorderen. Geen kleinigheid die het bedrijfsimago en het prestige van de bedrijven die bij die illegale activiteiten betrokken zijn aanzienlijk schaadt en een zware last blijft voor hun deelname aan andere internationale aanbestedingen.

Maar het CAF-management heeft toch besloten om dit contract te verkrijgen, ervan uitgaande dat het risico minimaal zou zijn en dat een langetermijneffect onwaarschijnlijk is.

Het onbetwistbare feit is dat Shapir, de Israëlische partner van CAF, formeel door de VN is vermeld onder bedrijven die profiteren van de bezetting en dat CAF als zodanig kan worden aangeduid door een project uit te voeren dat zo ongerechtvaardigd is dat het in strijd is met talloze resoluties van de Verenigde Naties, evenals het Verdrag van Genève. Dit alles vindt plaats in een gunstige politieke context voor Israël, waar de rechtse Israëlische leider Benjamin Netanyahu en zijn voormalige rivaal Benny Gantz nu beide deel uitmaken van een regering van nationale eenheid. Een topprioriteit op de agenda van deze nieuwe regering is de annexatie van enkele illegale nederzettingen en van 30% van de bezette Westelijke Jordaanoever.

De keuze van CEO’s en managers van CAF om in het consortium te blijven en winst op korte termijn te behalen, schaadt het bedrijfsimago van het bedrijf en zal zeker de relatie met andere internationale leveranciers schaden.

CAF-managers staan nu op een zwakke fundering. Hun deelname aan de Israëlische schending van het internationaal recht in bezet Palestina vernietigt de geloofwaardigheid van een bedrijf dat in veel andere opzichten voorbeeldig is geweest. De misstap van CAF zal ook de risico’s voor de aandeelhouders en werknemers van het bedrijf vergroten, en uiteraard de regering die de activiteiten van CAF beschermt.

Santiago González Vallejo is het hoofd van het Comité de Solidaridad de la Causa Arabe (CSCA). Hij heeft dit artikel geschreven voor The Palestine Chronicle.

 

BDS Nederland op Twitter