25 March 2023

Rechtbank Rotterdam oordeelt: Israël Producten Centrum misleidt de consument

De Rotterdamse rechtbank heeft het beroep tegen de boete die het Israel Producten Centrum kreeg voor het misleidende etiket op wijnen uit de illegale nederzetting Kiryat Arba ongegrond verklaard: 

De rechtbank niet anders dan concluderen dat voor eiseres voldoende duidelijk moet zijn hoe de etiketten op de door haar verkochte flessen wijn zouden moeten luiden om misleiding te voorkomen. De rechtbank volgt haar dan ook niet in de stelling naar aanleiding van Wob-document 77, dat het voor haar volstrekt onduidelijk is dat en waarom haar eerste aanpassing, na de inspectie op 11 april 2019, niet toereikend was. Deze aanpassing zag op het niet langer gebruiken van de omschrijving “product of Israel”. Door deze te vervangen door een sticker met de tekst aanduiding “Israëlisch dorp in Judea & Samaria” is, gelet op de interpretatieve mededeling en het Psagot-arrest, niet weggenomen dat het etiket de gemiddelde consument kan misleiden aangaande het land van oorsprong of de plaats van herkomst.

Israel Producten Centrum

Het Israel Producten Centrum is een winkel van Christenen voor Israel in Nijkerk, volgens eigen zeggen opgericht om Israel tot troost te zijn en de economie te stimuleren. De winkel verkoopt producten uit Israel en uit de illegale nederzettingen. Daarnaast heeft IPC een landelijk netwerk van 200 “Israel consulentes” die zij inzetten om deze producten aan de man te brengen. Eerder hebben wij al deze consulentes een e-mail gestuurd om op hen een moreel appèl te doen om ‘niet langer te collaboreren en medeplichtig te zijn aan mensenrechtenschendingen die de Palestijnen worden aangedaan.

Acties en inspecties

Al in de zomer van 2019 kreeg IPC een tik op de vinger van de NVWA vanwege misleidende etikettering.

In december 2019 voerden wij actie bij het Israel Producten Centrum van de Christenen voor Israel in Nijkerk. Wij wilden hiermee aandacht vestigen op de illegale herkomst van veel producten aangeboden door het IPC en het aan de laars lappen van Europese wet- en regelgeving.

In februari 2020 startten wij een briefschrijfactie, waarin lezers van onze nieuwsbrief  met één klik konden schrijven naar zowel de FIOD (wegens vermoedens van ontduiking van importheffingen)  als de NVWA (wegens foute etikettering). Deze actie was tegen het zere been van IPC, die een advocaat in de arm nam en dreigde met juridische actie. Met steun van ELSC hebben wij de NVWA duidelijk kunnen uitleggen waarop wij onze actie hebben gebaseerd. De tegenpartij heeft zijn dreigement vervolgens gestaakt.

De NVWA organiseerde in juli 2020 een herinspectie bij het IPC. De christenzionisten dachten weg te kunnen komen met de melding “afkomstig uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria”, maar daar trapte de NVWA niet in. Integendeel, op 5 september stuurde de NVWA alle 300 activisten die hadden deelgenomen aan onze briefschrijfactie individueel het volgende bericht :

“Een inspecteur van de NVWA heeft het etiket beoordeeld en vastgesteld dat het etiket niet aan de wettelijke eisen voldoet. De NVWA heeft hiervoor een passende maatregel genomen. Wij danken u dat u de moeite heeft genomen om de NVWA op deze zaak te attenderen.”

Importverbod

De BDS-beweging heeft overigens weinig op met een etiket, evenmin als The Rights Forum. Een etiket biedt weliswaar duidelijkheid aan consumenten over de herkomst van een product, maar geeft er ook impliciet legitimiteit aan. Amnesty International riep staten al in 2017 op tot een importverbod.

Kiryat Arba

Kiryat Arba is een religieus zionistische Israëlische nederzetting, aan de oostkant van Al-Khalil (Hebron). Het is de woonplaats van de extreemrechtse kolonist en minister van veiligheid Itamar Ben-Gvir. In Kirjat Arba bevindt zich het graf van Baruch Goldstein, een inwoner die  op 25 februari 1994  in de Ibrahimi-moskee in Hebron tijdens Ramadan een bloedbad aanrichtte. Gewapend en in soldatenuniform drong hij de moskee binnen waar 800 Palestijnse moslims in gebed waren. Hij schoot daar 30 biddende mensen dood, en verwondde ongeveer 150 anderen. Zijn graf is nu een pelgrimsplaats voor extremistische Joden.

 

Steun ons werk met een donatie

 

 

 

BDS Nederland op Twitter