15 March 2018

SLEEPWET HELPT ISRAELISCHE ONDERDRUKKING EN APARTHEID – STEM TEGEN!

Op 21 maart aanstaande vindt het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, beter bekend als de sleepwet, plaats. De wet brengt grote risico’s met zich mee voor de privacy, de rechten en de vrijheden van de burger. Ook geeft het inlichtingen- en veiligheidsdiensten de mogelijkheid de samenwerking met bezettings- en apartheidsstaat Israel te verruimen en te verdiepen, ten koste van de geweldloze strijd voor de rechten van de Palestijnen.

Download hier de flyer ter verspreiding: SLEEPWET flyer

Volgens de nieuwe wet mag nu voortaan alle communicatie over internet afgetapt en bewaard worden voor drie jaren. Het betekent dat hele wijken, steden, bevolkingsgroepen of leden van een politiek-sociale beweging gesleept kunnen worden. Internetdiensten worden verplicht om hieraan mee te werken, en ook kan er in privécomputers en randapparatuur ingebroken worden om data te bemachtigen die niet over internet verzonden wordt. Volgens de overheid is deze wet bedoeld om burgers effectiever te beschermen tegen terreuraanslagen. Duidelijke waarborgen tegen misbruik van de macht en de mogelijkheden die inlichtingen- en veiligheidsdiensten hierdoor krijgen toebedeeld zijn er echter niet. Wat tevens verontrustend is, is dat de sleepwet geheime diensten in staat stelt gegevens door te spelen naar, en dataverzameling uit te voeren in opdracht van buitenlandse overheidsdiensten.

Bij zulke buitenlandse overheidsdiensten kan gedacht worden aan Britse en aan Amerikaanse geheime diensten, maar zeker ook aan hun Israelische evenknieën. Zo levert in ons land het Israelische bedrijf NICE, dat naar eigen zeggen gespecialiseerd is in het onderscheppen, verwerken en analyseren van communicatie, diensten aan de Nederlandse veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Daarnaast is er sprake van een intensieve militaire samenwerking van Nederland met Israel. Zo levert de Nederlandse wapenindustrie onderdelen voor de wapensystemen van de VS en Israel, worden in Israel de Nederlandse wapensystemen getest en ontwikkeld en fungeert Israel als doorvoerland voor de export van Nederlandse wapensystemen voor export naar verboden conflictgebieden. Omdat de Nederlandse overheid er veel aangelegen is om deze samenwerking met Israel goed te houden, brengt de nieuwe sleepwet het gevaar met zich mee dat dit laatste land nog meer van de massaal in Nederland onderschepte en afgetapte gegevens zal kunnen gaan profiteren.

Dit zal Israel in staat stellen om die gegevens te misbruiken ten behoeve van de onderdrukking van de Palestijnen en van anderen die voor hun rechten opkomen. Hierbij kan gedacht worden aan het straffen van Palestijnen in Israel/Palestina op basis van onderschepte communicatie van familie en kennissen in Nederland, aan het verstoren van het werk van juristen en mensenrechtenorganisaties ten behoeve van een internationale veroordeling van Israelische mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, het beschadigen van de reputatie van Israelcritici, het selecteren en mogelijk chanteren van politici en adviseurs om regeringsbeleid te kunnen beïnvloeden, het versterken van de positie van Israelische bedrijven bij aanbestedingen door middel van de verzamelde gegevens en het intimideren van Nederlanders om hen ervan te weerhouden zich uit te spreken tegen Israëlische misdaden tegen de Palestijnen.

Deze misdaden vloeien voort uit de politieke structuur en de daarbij behorende wetgeving van de staat Israel die de ene bevolkingsgroep (de joodse) systematisch bevoordeeld ten koste van de rechten van de inheemse bevolkingsgroep van de Palestijnen. En ze zijn geworteld in de onstaansgeschiedenis van deze staat, die in 1948 tot stand kwam door het met geweld in bezit nemen van het leeuwendeel van de grond van de Palestijnen en het op grote schaal verdrijven van die laatsten. Met andere woorden, door etnische zuivering. De Palestijnse minderheid die sinds 1948 in de nieuwe zionistische staat achterbleef werd eveneens onderworpen aan systematische landonteigening, onderdrukking en discriminatie. Met de verovering door Israel in 1967 van het restant van Palestina, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, werd dit patroon naar deze gebieden uitgebreid door middel van een onderdrukkende militaire bezettingspolitiek. Een politiek die zich kenmerkt door mensenrechtenschendingen als willekeurige massa-arrestaties op politieke gronden, militaire showprocessen, marteling en mishandeling, buitengerechtelijke executies, collectieve bestraffing van de Palestijnse bevolking, het onteigenen van hun grond, de sloop van hun woningen en daarmee hun etnische zuivering ten behoeve van Joods-Israelische kolonisatie. Kolonisten in het bezette Palestijnse gebied zelf zijn eveneens bewapend en oefenen herhaaldelijk terreur uit tegen de Palestijnse bevolking.

Door dit alles kalft de reputatie en de geloofwaardigheid van Israel als democratische rechtsstaat internationaal gezien steeds verder af en maakt het land zich in toenemende mate zorgen over de effecten van een geweldloze, door Palestijnse maatschappelijke organisaties geïnitieerde en geleide internationale beweging die Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS) tegen dat land bepleit totdat het internationaal recht en de mensenrechten van de Palestijnen worden gerespecteerd. Israel heeft de tegenaanval tegen deze beweging ingezet door het opzetten van een zogeheten anti-delegitimatie afdeling. Deze instelling is geen verantwoording aan regering en parlement verschuldigd en kan ongecontroleerd zijn gang gaan in het bestrijden van BDS-activiteiten wereldwijd. Het schuwt daarbij intimidatie, bedreiging en chantage niet. Israel neemt zijn toevlucht tot ondemocratische maatregelen als zwarte lijsten en ontzegging van de toegang tot het land om BDS-activisten te bestrijden. De Israelische minister van Strategische Zaken heeft in 2016 zelfs gedreigd met ‘eliminatie’ van vooraanstaande BDS-activisten. Een kat in het nauw maakt rare sprongen…

De sleepwet zal Israel in staat stellen om dit model van onderdrukking en intimidatie ten behoeve van de onderdrukking, kolonisatie en etnische zuivering van de Palestijnen ook in Nederland te doen gelden. Laat je stem hiertegen horen en zeg nee tegen de sleepwet!

Lees hier verder.

BDS Nederland op Twitter